>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   
سال:1384 - دوره:10 - شماره:1


  tick  اثر سدیم نیتروپرسید (S.N.P) بر عضلات صاف نای خرگوش - صفحه:1-8

  tick  مقایسه گلودرد بعد از عمل بین سه روش لوله گذاری داخله تراشه ، راه هوائی ماسک حنجره ای و ماسک صورت - صفحه:9-14

  tick  بررسی میزان فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز (Gpx)و گلوتاتیون ردوکتاز (Gr)در خون زنان مبتلا به سرطان سینه در مقایسه با زنان سالم مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران 1382 - صفحه:15-22

  tick  بررسی اثر برداشتن سوند فولی پس از سزارین بر شدت درد ناشی از سوند - صفحه:23-27

  tick  برآورد دوز معادل سالانه ارگانهای حساس و دوز مؤثر سالانه ساکنین شهرهای استان کردستان ناشی از گامای محیطی - صفحه:28-32

  tick  بررسی تأثیر مشاوره سیستماتیک بر کارآیی روشهای پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشت شهر تهران - صفحه:33-38

  tick  بررسی میزان شیوع شپش سر و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر سنندج-زمستان 1378 - صفحه:39-45

  tick  بررسی محل قرارگیری جفت در سه ماهه سوم بارداری در زنان حامله - صفحه:46-49

  tick  بررسی وضعیت معلولیت بیماران جذامی زنده استان کردستان در سال 1384 - صفحه:50-55
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved