>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   
سال:1384 - دوره:10 - شماره:2


  tick  اثر ترزیق داخل هیپوکمپی وراپامیل در روند ایجاد کیندلینگ شیمیایی بر روی یادگیری فضایی در ماز آبی موریس در موشهای صحرایی - صفحه:1-9

  tick  تولید آنتی بادی ضد Igg انسان در مرغ و تخلیص آن از زرده به روش کروماتوگرافی جذبی - صفحه:10-18

  tick  بررسی مقایسه ای تاثیر میزان روی پلاسمای خانمهای باردار بر بروز پارگی زودرس کیسه آب حاملگی های ترم و پره ترم - صفحه:19-25

  tick  بررسی آلودگی قارچی و بعضی عوامل فیزیکو شیمیایی استخرهای سرپوشیده شهر ارومیه - صفحه:26-35

  tick  بررسی فراوانی افرادی که در نیمه اول سال 1383 در سازمان انتقال خون شیراز به منظور تست Hiv اقدام به اهداء خون کرده بوند - صفحه:36-41

  tick  تاثیر آوای قرآن کریم بر افسردگی بیماران بستری در بخش اعصاب و روان بیمارستان مرادی رفسنجان - صفحه:42-48

  tick  بررسی اپیدمیولوژیک بیماری مننژیت در استان کردستان از ابتدای سال 1381 تا پایان سال 1383 - صفحه:49-54

  tick  بررسی ارزش اندازه گیری گازهای خون شریانی در روند درمان بیماران مولتیپل ترومای وابسته به ونتیلاتور و با ثبات از نظر بالینی بستری در بخش Icu - صفحه:55-60

  tick  بررسی فراوانی توده های پستانی بر اساس نتایج پاتولوژی در سنندج از سال 1374 الی 1378 - صفحه:61-64
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved