>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   
سال:1392 - دوره:18 - شماره:2


  tick  برآورد میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان معده و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان توحید سنندج - صفحه:1-8

  tick  بررسی ادراک بیماری در بیماران مبتلا به دیابت و ارتباط آن با کنترل قند خون در مراجعین به درمانگاه بیمارستان توحید سنندج در سال 1390 - صفحه:9-17

  tick  گزارش یک موتاسیون ژرم لاین جدید در ژن Pms2 در بیمار مبتلا به سرطان ارثی روده بزرگ - صفحه:18-25

  tick  بررسی اثر روغن کنجد بر فعالیت آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولاز کبد و میزان لیپوپروتیین‌های سرم خرگوش‌های هیپرکلسترولمیک - صفحه:26-35

  tick  مقایسه اثر ان ـ استیل سیستیین خوراکی و وریدی در درمان مسمومیت با استامینوفن - صفحه:36-43

  tick  ارتباط کم خونی فقر آهن و تب وتشنج ساده در کودکان - صفحه:44-50

  tick  بررسی شیوع ویروس‌های Htlv I&Ii در گروه‌های پرخطر شهرستان سنندج در سال 1389 - صفحه:51-57

  tick  بررسی میزان درد و متغیرهای شناختی مرتبط با آن در بیماران روماتویید آرتریت در مقایسه با گروه سالم - صفحه:58-66

  tick  تاثیر دفورمیتی ژنوواروم برکنترل تعادل بدن متعاقب اعمال شتاب ناگهانی پاسچرال در دختران نوجوان - صفحه:67-76

  tick  تایپینگ مولکولی سویه‌های سالمونلا انتریتیدیس جمع‌آوری شده از چند مرکز آزمایشگاهی شهر تهران با استفاده از روش Eric-Pcr - صفحه:77-85

  tick  تاثیر دو نوع فعالیت بدنی بالا تنه و پایین تنه بر برخی از عوامل قلبی ـ عروقی، متابولیکی و هماتولوژیکی - صفحه:86-96

  tick  جداسازی و بررسی خصوصیات فنوتیپی و مولکولی ژن‌های متالوبتالاکتاماز گونه های سودوموناس آیروژینوزا جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان ولیعصر زنجان - صفحه:97-105

  tick  بررسی توصیفی علل سردرد رعدآسا در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در فاصله سال های 1390-1388 - صفحه:103-113

  tick  بررسی فراوانی ژن کد کننده ادهسین متصل شونده به اسید سیالیک در ایزوله‌های هلیکوباکتر پیلوری - صفحه:114-120
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved