>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   
سال:1390 - دوره:16 - شماره:3


  tick  جداسازی و تعیین گونه های بروسلا از نمونه های خونی بیماران بروسلوزیس با روشهای بیوشیمیایی، Pcr و سرولوژی در استان کردستان - صفحه:1-8

  tick  اثر کانال راهنمای عصب در ترمیم عصب سیاتیک در موش صحرایی بالغ - صفحه:9-19

  tick  بررسی ایمنی حفاظتی لیپوپلی ساکارید و فرکشن پروتئینی لژیونلا پنوموفیلا در مواجهه با دوز کشنده این باکتری در موش - صفحه:20-30

  tick  مقایسه اثر درمانی فلوکسیتین، سیتالوپرام، استروژن و پروژسترون و دارونما در بهبود گُر گرفتگی (Hot Flash)، در زنان پری منوپاز - صفحه:31-38

  tick  بررسی نقش سویه های تیپیک اشریشیا کلی انتروآگره گیتیو (Teaec) در اسهال کودکان - صفحه:39-47

  tick  بررسی کارایی راکتور لجن فعال دارای بستر ثابت در حذف زیستی متیل تری بوتیل اتر از فاضلاب سنتتیک - صفحه:48-55

  tick  تحلیل بقای بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد با استفاده از اسپلاین های جریمه شده - صفحه:56-64

  tick  مطالعه جذب کادمیم توسط بیوفیلم باکتریایی ثابت شده بر روی کلینوپتیلولایت از محیط آبی - صفحه:65-75

  tick  بررسی علل درخواست سقط درمانی در مراجعین سازمان پزشکی قانونی شهر سنندج در سال های 1386-1382 - صفحه:76-83

  tick  تاثیر Win55،212-2 بر یادگیری وابسته به وضعیت مورفین در مدل یادگیری اجتنابی مهاری - صفحه:84-94

  tick  بررسی نظام مند مدل های اعتباربخشی برای طراحی مدل ملی - صفحه:95-109
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved