>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   
سال:1382 - دوره:8 - شماره:1


  tick  مقایسه اثر درمانی سفتریاکسون به همراه داکسی سیکلین با اوفلوکساسین در درمان سرپایی زنان مبتلا به عفونت حاد لگنی - صفحه:1-4

  tick  بررسی اثر تک دوز تراتوژنتیک والپروئیک اسید بر غلظت روی موجود در پلاسما در موشهای صحرایی ماده - صفحه:5-9

  tick  برسی نتیجه بازسازی و پوشش استخوان نمایان شده در ثلث میانی ساق در 8 بیمار به روش فلپ عضلانی همی سولئوس - صفحه:10-13

  tick  بررسی شیوع آلودگی به ویروسهای هپاتیت B , هپاتیت C, Hiv در بیماران 15 سال و بالاتر بستری شده در اورژانس جراحی دست..... - صفحه:14-17

  tick  بررسی شیوع بیماریهای قلبی در حاملگی و تا ثیر آن بر پیامد حاملگی در شهر سنندج در سال... - صفحه:18-23

  tick  سیر بیمارستانی و عوارض زودرس انفارکتوس حاد قلبی در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی ... - صفحه:24-27

  tick  ارتباط میزان انرژی بکار رفته در انجام ایرید کتومی محیطی با لیزر Nd:Yag و افزایش فشار داخل .. - صفحه:28-32

  tick  فراوانی انواع پاتولوژی تومورهای اولیه استخوان از سال 1375 لغایت 1379 در استان کردستان - صفحه:33-33
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved