>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   
سال:1388 - دوره:17 - شماره:1


  tick  بررسی میزان کاهش شنوایی ناشی از کار در کارگران کارگاههای بالای 50 نفر استان ایلام - صفحه:1-7

  tick  خودبیمارانگاری و عوامل وابسته به آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد - صفحه:8-18

  tick  تاثیر مصرف والرین به عنوان مکمل در اختلال خلقی دو قطبی - صفحه:19-24

  tick  تاثیر انتونکس بر شدت درد زایمان در زنان مراجعه کننده به بخش زایمان بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه، سال 1386 - صفحه:25-30

  tick  سرطان پستان و پلی مورفیسم های ژنتیکی گلوتاتیون S- ترانسفرازها - صفحه:31-38

  tick  بررسی تأثیر ماساژ بر میزان شدت درد ناشی از کرامپ عضلانی در بیماران تحت همودیالیز - صفحه:39-46

  tick  تأثیر درمان های نئو اجوان در مورتالیته و عوارض کوتاه مدت بیماران سرطان مری تحت جراحی به روش ترانس هیاتال در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد - صفحه:47-52

  tick  مقایسه اثربخشی چسب فنتانیل ترانس درمال و دارونما در درمان درد مزمن بیماران مبتلا به سرطان بافت نرم در یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور - صفحه:53-60
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved