>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   
سال:1396 - دوره:25 - شماره:6


  tick  اثر بخشی درمان ذهن آگاهی بر ادراک بیماری و کیفیت زندگی بیماران مبتلاء به سندرم روده تحریک پذیر - صفحه:1-9

  tick  بررسی تاثیر آموزش تن آرامی پیش رونده عضلانی به زنان باردار گروه پرخطر، بر پیامد نوزادی - صفحه:10-20

  tick  طراحی و تعیین روایی و پایایی پرسش نامه«افزایش مدت زمان استفاده کارگران از وسایل حفاظت شنوایی بر اساس مدل بزنف(Basnef Model)» - صفحه:21-28

  tick  بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف(Basnef Model) در افزایش مدت زمان استفاده کارگران از وسایل حفاظت شنوایی - صفحه:29-35

  tick  بررسی اثر نانو اکسید روی بر بافت ایلئوم موش نر نژاد Nmri - صفحه:36-44

  tick  بی اختیاری ادرار و عوامل موثر بر آن در زنان سنین باروری - صفحه:45-53

  tick  بررسی تاثیر محل تجمع اکتیویته در بیماران درمان شده با رادیوداروی ید-131بر اکسپوژر محاسبه شده در فواصل مختلف از بیمار با استفاده از فانتوم Ncat - صفحه:54-62

  tick  مقایسه اثر غلظت های عصاره هیدروالکلی گیاه کاسنی(.Cichorium Intybusl) و بابونه (Matricaria Chamomilla L.) به تنهایی و ترکیب با نیستاتین بر رشد قارچ کاندیداآلبیکنس جداشده از عفونت واژینیت در شرایط Invitro - صفحه:63-72

  tick  اثر یک پروتکل تمرینی مبتنی بر اصول Nasm(آکادمی ملی طب ورزش آمریکا) بر سندرم متقاطع فوقانی آسیب دیدگان نخاعی پاراپلژی - صفحه:73-85

  tick  ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس رفتارهای پر خطر در نوجوانان - صفحه:86-96

  tick  بررسی کلاس های مختلف اینتگرون‌ در سالمونلا اینفنتیس جدا شده از نمونه‌های بالینی و الگوی مقاومتی آن ها - صفحه:97-105

  tick  بررسی اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن و زیرالنون بر ساختار غدد پستانی موش سوری ماده - صفحه:106-117

  tick  بررسی عوامل مرتبط با تعداد فرزندان در زنان مهاجر به شهر تهران - صفحه:118-129

  tick  ارزیابی حساسیت دارویی گونه های آسپرژیلوس جدا شده از بخش Icu بیمارستان در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:130-140

  tick  ارزیابی کشت تاکی زوئیت های Neospora Caninumدر سل لاین های چسبنده(Vero) و معلق(ماکروفاژ موش) - صفحه:141-149

  tick  ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین در پالایشگاه گاز ایلام در سال 1391 - صفحه:150-159

  tick  ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی در بین دانشجویان - صفحه:160-170

  tick  الزامات حقوق بشری و تعهدات ناشی از حق ثبت ابداعات دارویی بر اساس موافقت‌نامه تریپس: تعارض یا تعامل منافع افراد و دولت‌ها؟ - صفحه:171-184

  tick  اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر اختلال اضطراب فراگیر کودکان مبتلا به دیابت نوع یک - صفحه:185-198

  tick  بررسی اثرات ضدرگ زایی نانو ذره اکسید روی(Zno) سنتز شده از قارچ آسپرژیلوس به روش سبز - صفحه:199-208
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved