>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   
سال:1396 - دوره:25 - شماره:5


  tick  بررسی شیوع سندرم بیماری ساختمان (Sbs) در بین کارکنان بیمارستان مصطفی خمینی شهر ایلام در سال 1394 - صفحه:1-9

  tick  تاثیر حکمرانی خوب بر مخارج بهداشت عمومی کشور - صفحه:10-17

  tick  بررسی 5 ساله فراوانی و علل توتال آبدو مینال هیسترکتومی در بیمارستان شهید مطهری شهرستان مرو دشت - صفحه:18-25

  tick  بررسی فراوانی ژن Glmm در افراد با تست آنتی ژن مدفوعی مثبت علیه هلیکو باکتر پیلوری (Hpsa) و ارتباط آن با نوسانات سرمی سیتوکاین های Tnf-Α و Il- 1β - صفحه:26-33

  tick  تغییرات بافت قلب بدنبال مسمومیت با دوکسوروبیسین: مطالعه تجربی اثر محافظتی تمرین هوازی در موش های صحرایی جوان و پیر - صفحه:34-41

  tick  بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن کولین دهیدروژناز 12676rs با نا باروری در جمعیتی از مردان نا بارور استان گیلان - صفحه:42-48

  tick  تعیین Psf و Sp از طریق Pdd برای انرژی های مگا ولتاژ - صفحه:49-54

  tick  ارزیابی اثرات اسید اولئیک در پیشگیری از لیپو توکسیسیتی ناشی از اسید پالمیتیک در سلول های قلبی کشت شده موش های صحرایی - صفحه:55-66

  tick  بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل بزنف در انجام فعالیت جسمانی منظم بانوان شاغل در مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان - صفحه:67-78

  tick  اثر تمرینات تقویتی عضلات ثبات مرکزی تنه و عضله چهار سر رانی بر درد و عملکرد افراد مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی - صفحه:79-90

  tick  مقایسه اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک و روان درمانی یکپارچه توحیدی بر کاهش افکار خود کشی و تغیر شناختی هیجان در افراد اقدام کننده به خود کشی - صفحه:91-99

  tick  بررسی اثرات لاکتو فرین در کاهش مسمومیت رویانی ناشی از سیکلو فسفامید: مطالعه باروری آزمایشگاهی در موش - صفحه:100-107

  tick  بررسی اثر مصرف توام عصاره هیدرو الکلی رازک (Humulus Lupulus L .) و کتامین بر پارا متر های بیهوشی در موش صحرایی نر - صفحه:108-119

  tick  تاثیر مصرف رژیم حاوی سویا بر هیستو متری و هیستو شیمی غضروف طبق درشت‌ نی در موش‌ های Nmri ماده پس از القای استئو آرتریت - صفحه:120-132

  tick  بررسی اثر کارنوزیک اسید بر بیان ژن Tnf-Α در سلول های ساینوویو سیت تحریک شده با Lps - صفحه:133-145

  tick  تاثیر عصاره آبی چای سفید بر سطح آنزیم ‌های آنتی ‌اکسیدانی بافت کبددر موش‌های صحرایی‌ مواجهه شده با آرسنیک - صفحه:146-153

  tick  ارزیابی خواص ضد باکتریایی اسانس پونه کوهی برروی باکتری های پاتوژن جدا شده ازعفونت های بیمارستانی - صفحه:154-160

  tick  بررسی عوامل موثر بر جذب درآمدهای اختصاصی علوم پزشکی از دیدگاه مدیران (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام) - صفحه:161-169

  tick  بررسی رابطه سبک های دلبستگی با خشم در دانش آموزان دختر : نقش میانجی خود کنترلی - صفحه:170-179

  tick  مقایسه اثر دو نوع استرس دوران بارداری روی میزان کورتیکو سترون خون و گیرنده های تحریکی مغز - صفحه:180-190
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved