>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   
سال:1395 - دوره:24 - شماره:2


  tick  بررسی شیوع انگل های روده ای در شهرستان ایلام طی سال 1393 - صفحه:1-7

  tick  تاثیر آموزش گروهی بر اساس برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه بر کیفیت روابط زناشویی - صفحه:8-17

  tick  جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از شیر دام های مبتلا به ورم پستان گاوی و مطالعه مقاومت آنتی بیوتیکی - صفحه:18-26

  tick  اثر تمرین هوازی به همراه مصرف شیر بر میزان کمرین، رزیستین و Crp کودکان نابالغ - صفحه:27-37

  tick  اثر پیش تغذیه روغن دانه کتان(Linum Usitatissimum) بر میزان ادم مغزی و سطح چربی ‌های خون در مدل سکته مغزی موش های بزرگ آزمایشگاهی - صفحه:38-46

  tick  بررسی ارزش تشخیصی اندازه گیری سطح Serum D-Lactate در بیماران مشکوک به آپاندیسیت حاد - صفحه:47-53

  tick  بررسی تاثیر آموزش بر تغذیه، فعالیت بدنی و مدیریت استرس در بیماران فشارخونی روستاهای شهرستان الیگودرز استان لرستان در سال 1394 - صفحه:54-62

  tick  بررسی وضعیت رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع 2 شهرستان ایلام سال 1393 - صفحه:63-71

  tick  بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره‌ هیدروالکلی آنغوزه، زنیان و نعناع فلفلی بر باکتری‌ های استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متی‌سیلین، اشریشیاکلی O157h7 و سالمونلا تیفی‌موریوم - صفحه:72-79

  tick  بررسی اثرات مهاری عصاره گیاه رزماری بر روی باکتری ‌های گرم منفی و مثبت در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:80-89

  tick  خودکارآمدی و رفتارهای ارتقاء‌ دهنده سلامت زنان سنین باروری شهر شیراز در سال 1392 - صفحه:90-100

  tick  بررسی و شناسایی ژن‌ های مقاومت به تتراسایکلین در سویه‌ های اشریشیا‌کلی انتروپاتوژنیک جدا شده از نمونه ‌های اسهال کودکان به روش Multiplex Pcr و تعیین مقاومت آنتی‌بیوتیکی - صفحه:101-109

  tick  بررسی اثرات امواج گوشی های همراه بر پارامترهای بافتی و تشریحی بیضه و غلظت تستوسترون خون در موش های سوری - صفحه:110-118

  tick  نقش سیستم‌های مغزی-رفتاری در اعتیاد به اینترنت: بر اساس نظریه تجدیدنظر شده حساسیت به تقویت - صفحه:119-129

  tick  تاثیر عصاره الکلی ریشه گیاه(آوندول) Smyrnium Cordifolium Boiss در پیشگیری از سنگ کلیه اگزالات کلسیم ناشی از اتیلن گلیکول در موش صحرایی - صفحه:130-138

  tick  ارتباط و پاسخ شاخص ‌های التهابی، ایمنی و هورمونی به فعالیت ورزشی فزاینده در کودکان - صفحه:139-148

  tick  تاثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر بیان ژن Hdac4 در عضلات کند و تند انقباض رت ‌های نر نژاد ویستار - صفحه:149-157

  tick  اثر ضدمیکروبی عصاره Scrophularia Striata بر سویه های اشریشیاکلی جدا شده از بیماران با عفونت های مجاری ادراری در ایلام - صفحه:158-166

  tick  اثر ریشه کودزو بر فعالیت Caspease-3به روش ایمنو هیستوشیمی در بافت بیضه در موش های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:167-178

  tick  تحلیل اطلاعات کشت های عفونت ادراری انجام شده در آزمایشگاه های تشخیص طبی شهرستان ایلام طی سال 1391 - صفحه:179-185
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved