>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   
سال:1394 - دوره:23 - شماره:7


  tick  جداسازی کریپتوکوکوس نئوفورمنس واریته گتی از اطراف درخت اکالیپتوس در مناطق مختلف ایران - صفحه:1-8

  tick  بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ایلام در رابطه با خود درمانی در سال 1392 - صفحه:9-17

  tick  تولید سازه نوترکیب با همسانه سازی ژن دومین 4 آنتی ژن حفاظتی و هم جوشی آن با ژن دومین 1 فاکتور کشنده باسیلوس آنتراسیس در اشرشیاکلی - صفحه:18-27

  tick  اثر ترکیبی تمرین استقامتی و داروی آتورواستاتین بر میزان آسیب نکروزی و بافت فیبروزی در قلب موش ‌های صحرایی نر نژاد ویستار پس از انفارکتوس تجربی میوکارد - صفحه:28-38

  tick  مقایسه ابعاد سرشتی و منشی شخصیت در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اختلال دوقطبی I و افراد بهنجار - صفحه:39-50

  tick  تعیین مقاومت به کلیندامایسین و اریترومایسین در جدایه های باکتری استافیلوکوکوس اورئوس اخذ شده از آزمایشگاه های پاتولوژی شهر سنندج - صفحه:51-59

  tick  بررسی مایع آسیت بیماران بستری درمرکز آموزشی-درمانی بوعلی و ولایت شهر قزوین بین سال های 1392-1390 - صفحه:60-68

  tick  هنجاریابی مقیاس حمایت اجتماعی(Mos) افراد بزرگسال مبتلا به بیماری های مزمن در شهر ایلام، سال 1393 - صفحه:69-77

  tick  تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت رزوین بر پروتئین واکنشگر C در بازیکنان والیبال زن نخبه - صفحه:78-89

  tick  تاثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی بر بهبود استخوان: مطالعه تراکم سنجی و هیستومورفومتری رت های نر استئوپروتیک - صفحه:90-100

  tick  بررسی تاثیر درمان با اینترفرون آلفا بر سطوح هموسیستئین پلاسما در بیماران مبتلا به هپاتیت B - صفحه:101-109

  tick  مقایسه اثربخشی فراشناخت درمانی با خودآموزی کلامی مایکنبام در کاهش باورهای فراشناختی دانش‌آموزان مبتلا به اضطراب امتحان - صفحه:110-118

  tick  حذف رنگ راکتیو آبی 19 از فاضلاب سنتتیک نساجی با استفاده از پودر گیاه نی - صفحه:119-131

  tick  مشکلات تنظیم هیجانات در بیماران آسیب مغزی خفیف در مقایسه با افراد سالم - صفحه:132-143

  tick  اثر 8 هفته تمرین هوازی بر شاخص های التهابی پیشگوی آترواسکلروز و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند چاق - صفحه:144-154

  tick  تاثیر نانوذره مس بر عملکرد و بافت کلیه در رت نر - صفحه:155-163

  tick  جداسازی، شناسایی و ارزیابی 2 باکتریوفاژ لیتیک علیه سویه‌ های بالینی سودوموناس آئروجینوزا مقاوم به آنتی ‌بیوتیک از فاضلاب شهری- بیمارستانی شهرستان اصفهان - صفحه:164-172

  tick  بررسی ارتباط تعارض کار- خانواده با کیفیت زندگی در ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اهواز - صفحه:173-180

  tick  بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانتی نانو ذره نقره تولید شده از عصاره آبی میوه سماق به روش سبز - صفحه:181-189

  tick  تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جعفری Petroselinum Crispum بر آسیب شناسی بافتی و فعالیت آنزیم های کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:190-202
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved