>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   
سال:1387 - دوره:16 - شماره:1


  tick  بررسی شیوع عفونت بیمارستانی باکتریی با مقاومت چند داروئی در بیماران بستری شده در بخش Icu بیمارستان بقیه الله ( عج) در سال 1384 - صفحه:1-6

  tick  بررسی تاثیر ارتزهای عملکردی رایج بر شدت درد و راستای زانو در بیماران مبتلا با استئوآرتروز زانو - صفحه:7-13

  tick  بررسی مقایسه ای نرم کردن دهانه سرویکس توسط پروستاگلندین و سوند فولی - صفحه:14-19

  tick  همسر آزادی و ارتباط آن با سلامت روان زنان ـ استان چهار محال و بختیاری -1385 - صفحه:20-25

  tick  بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهر ایلام در سال تحصیلی 48 - 85 - صفحه:26-32

  tick  بررسی میزانهای بقاء و عوامل پیش آگهی دهنده آن در مبتلایان به سرطان کولورکتال - صفحه:33-42

  tick  مقایسه میزان پراکسیداسیون چربی ها و هموگلوبین Alc در افراد مبتلا به دیابت نوع دو با افراد نرمال - صفحه:43-48

  tick  تاثیر پودر پسته وحشی ( بنه ) بر فعالیت آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولاز کبد و میزان چربی ها و لیپو پروتئین های سرم موش صحرایی - صفحه:49-56
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved