>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   
سال:1394 - دوره:23 - شماره:6


  tick  تاثیر تمرین ‌های استقامتی و تناوبی شدید(Hiit) بر مقادیر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز هیپوکمپ موش‌ های صحرایی - صفحه:1-9

  tick  بررسی افزایش میزان میکرو Rna 21 (Mir-21) در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده - صفحه:10-19

  tick  جداسازی گونه های جنس کلبسیلا از عفونت های ادراری و مطالعه فراوانی ژن Luxs در آن ها - صفحه:20-28

  tick  تاثیر تقویت عضلات دورکننده و چرخاننده خارجی ران در مردان مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال - صفحه:29-39

  tick  حذف روی(Zn+2) در فاضلاب های صنعتی با استفاده از جلبک سبز میکروسکوپی کلرلا ولگاریس - صفحه:40-50

  tick  ارتباط بین حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان های شهر ایلام - صفحه:51-61

  tick  تاثیر مصرف 500 میلی لیتر شیر کم چرب بلافاصله پس از یک جلسه فعالیت ورزشی پلایومتریک بر سطوح سرمی شاخص های آسیب عضلانی - صفحه:62-73

  tick  تاثیر فعالیت استقامتی بر بیان ژن Purβبطن چپ رت های نر نژاد ویستار - صفحه:74-84

  tick  تعیین کارایی فرآیند سونوالکتروفنتون در حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین از محلول های آبی - صفحه:85-96

  tick  بررسی اثر مواجهه توام با صدا و گرما بر روی تغییرات فشارخون مردان - صفحه:97-109

  tick  اثربخشی آموزش مفاهیم واقعیت درمانی بر تعارضات والد-فرزندی و خودکارآمدی در نوجوانان پسر - صفحه:110-120

  tick  اثر رقابت ورزشی بر میزان ایمونوگلوبولین A و کورتیزول بزاقی در کاراته‌ کاران نوجوان - صفحه:121-128

  tick  بررسی ویژگی های ضد باکتریایی عصاره های آبی، اتانولی و متانولی گیاه درمنه ترکی مناطق اطراف شهر بابل - صفحه:129-141

  tick  بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانتی پپتید Brevinin 2r متصل شده به نانو ذره اکسید سریم - صفحه:142-151

  tick  تاثیر باکتری آمونیفیلوس اگزالاتیکوس Dim بر کاهش خطر هیپراگزالاریا ناشی از اگزالات آمونیوم در رت نژاد ویستار - صفحه:152-162

  tick  تاثیر یادگیری مبتنی بر تیم در آموزش درس آناتومی دانشجویان توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:163-168

  tick  جداسازی باکتری های گرم منفی و تعیین گروه های سرمی سالمونلاهای جدا شده از دستگاه گوارش طیور در استان ایلام - صفحه:169-174

  tick  بررسی تاثیر اسانس لاواند(اسطوخدوس) بر شدت درد و مدت زایمان در زنان نخست زا - صفحه:175-184

  tick  بررسی اثربخشی گروه درمانی وجودی بر اختلال افسردگی پس از زایمان در زنان نخست زا - صفحه:185-195

  tick  محاسبه آهنگ دز ناشی از تابش زمینه در فضای باز استان ایلام - صفحه:196-203
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved