>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   
سال:1394 - دوره:23 - شماره:2


  tick  پاسخ ‌های متفاوت اینترلوکین 10 و کورتیزول به سه نوع فعالیت ورزشی - صفحه:1-11

  tick  شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به روش Etba در سیستم حرارت مرکزی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1392 - صفحه:12-20

  tick  بررسی اثرات سمی عنصر مس بر پارامترهای سرمی مربوط به عملکرد کلیه در رت‌ های نر نژاد ویستار - صفحه:21-27

  tick  رابطه بین ادراک کیفیت خدمات توسط بیماران و تحلیل رفتگی شغلی پرستاران در بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام - صفحه:28-35

  tick  مطالعه اپیدمیولوژیک جراحات استخوان و بافت نرم اندام ها ناشی از حوادث شغلی در ‌بیماران بستری بیمارستان شهید ‌بهشتی بابل طی سال ‌های 1391-1389 - صفحه:36-43

  tick  طراحی برنامه آموزش آگاهی از واج و بررسی تاثیر آن بر بهبود مهارت ‌های آگاهی از واج در کودکان دارای سندرم داون - صفحه:44-52

  tick  اثربخشی هنر‌درمانی بر پایه نقاشی‌ درمانی در کاهش اضطراب کودکان دچار لکنت زبان - صفحه:53-60

  tick  اثرات نورهارمان بر ذخیره حافظه، یادگیری احترازی غیرفعال موش های الزایمری مدل با استرپتوزوتوسین - صفحه:61-67

  tick  بررسی وضعیت تجویز خدمات سی‌تی‌اسکن بیمه‌ شدگان سازمان بیمه سلامت ایران و هزینه‌ های آن در منطقه 4 کشوری در شش ماهه اول سال 1391 - صفحه:68-77

  tick  اثربخشی آموزش مولفه های سخت رویی بر فرسودگی شغلی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - صفحه:78-89

  tick  بررسی دایسکشن حاد آئورت در زنان و پیامدهای بیمارستانی آن - صفحه:90-94

  tick  بررسی کارایی زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت در حذف فلز کادمیوم از محلول های آبی و تعیین ایزوترم های جذب - صفحه:95-102

  tick  ارتباط بین دریافت ریبوفلاوین و بروز علائم میگرن: مروری بر متون موجود بین سال‌های 1994 تا 2014 - صفحه:103-110

  tick  تعیین ژنوتیپ ایزوله های گوسفندی و انسانی کیست هیداتید در ایلام - صفحه:111-119

  tick  برآورد تعداد معتادان به مواد مخدر در شهرستان ایلام به روش صید- باز صید در سال 1391 - صفحه:120-124

  tick  نقش سبک های تفکر، سبک های اسناد، خوش بینی و بدبینی در پیش بینی نشانه های اختلال وسواس - صفحه:125-133

  tick  بررسی آگاهی، نگرش و رفتار مربیان بهداشت و پرورشی استان ایلام در خصوص تاثیر بازی های رایانه ای بر سلامت دانش آموزان در سال 1392 - صفحه:134-140

  tick  بررسی فراوانی ژن ‏های متالوبتالاکتاماز Blaimp و Blavim در سویه‎‏ های ادراری سودوموناس ‏آئروژینوزا جدا شده در ایلام - صفحه:141-148

  tick  مقایسه ویژگی های شخصیتی و شیوه های فرزندپروری مادران دانش آموزان دختر دوره ابتدایی دارای اختلالات برونی سازی شده با مادران دانش آموزان عادی شهر ایلام - صفحه:149-158

  tick  بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی پیشرونده بر قدرت و زبردستی اندام فوقانی افراد همی پلژی بزرگسال - صفحه:159-166
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved