>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   
سال:1393 - دوره:22 - شماره:4


  tick  رابطه اعتیاد به اینترنت با افسردگی، سلامت روان و ویژگی های جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - صفحه:1-8

  tick  مدیریت فاضلاب بیمارستانی با اهمیت تر از فاضلاب خانگی-مطالعه موردی: بیمارستان های استان کرمانشاه - صفحه:9-17

  tick  اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کاهش استرس زناشویی زنان - صفحه:18-26

  tick  تولید نانوذرات نقره به روش زیستی با استفاده از عصاره میوه بلوط و بررسی فعالیت ضد میکروبی آن بر علیه عوامل ایجاد عفونت های بیمارستانی - صفحه:27-33

  tick  بررسی میزان نیترات و نیتریت در آب‌ های زیرزمینی شهر ایلام - صفحه:34-41

  tick  پایش پدیده تغذیه گرایی در دریاچه سد مخزنی اکباتان با بهره گیری از شاخص غنی شدگی کارلسون - صفحه:42-50

  tick  بررسی میزان افسردگی در پرستاران بیمارستان های دولتی شهرستان ایلام وعوامل مرتبط با آن - صفحه:51-56

  tick  تطابق یافته های بالینی، رادیولوژیک و آزمایشگاهی در پنومونی حاد باکتریالاکتسابی از جامعه بالغین بستری شده در بیمارستان - صفحه:57-64

  tick  بررسی اثر عوامل شخصیتی بر میزان بازیابی حافظه سرگذشتی - صفحه:65-73

  tick  بررسی اثر عصاره هیدرواتانولی ریزوم زنجبیل(Zingiber Officinale) بر بی دردیناشی از مرفین در موش های صحرایی نر بالغ - صفحه:74-82

  tick  بررسی ارتباط روابط عاطفی بین والدین و فرزندان با سازگاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان - صفحه:83-90

  tick  Micrornaها در درمان سرطان - صفحه:91-101

  tick  بررسی سرولوژیک توکسوپلاسموز در زنان باردار شهر بابل، شمال ایران، 1392-1391 - صفحه:102-108

  tick  مقایسه روش های فنوتیپیک با آنالیز ژن Meca برای تشخیص مقاومت به متی سیلین/اگزاسیلین در ایزوله های کلینیکال استافیلوکوکوس - صفحه:109-122

  tick  اثر بربرین کلراید بر استرس اکسیداتیو هیپوکمپ موش های صحراییدیابتی شده با استرپتوزوسین - صفحه:123-131

  tick  بررسی کیفیت میکروبی آب خروجی از دستگاه های تصفیه آب شهر آبادان - صفحه:132-140

  tick  مقایسه کاربرد داروی پویدون یداین و کرم واژینـال کلوتـریمازول بر عفونت های شایع واژینال - صفحه:141-146

  tick  بررسی اثر حفاظتی روی بر بیومارکرهای آسیب اکسیداتیو در تماس حاد با مالاتیون - صفحه:147-152

  tick  بررسی اثرات مهاری عصاره هیدروالکلی گیاه تیمبرا اسپیکاتا بر رده - صفحه:153-158

  tick  بررسی میزان فشار عصبی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شیراز - صفحه:153-158

  tick  تاثیر آموزش نظارت حمایتی بر عملکرد تیم نظارت شبکه هایبهداشتی درمانی استان ایلام - صفحه:165-170

  tick  استفاده از فاژ Mrsa به عنوان آنتی بیوتیک فوق اختصاصی علیه استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین - صفحه:171-179

  tick  بررسی میزان مقاومت آنتی بیوتیکی و ردیابی بتالاکتاماز طیف وسیع Tem در جدایه های بالینی اشریشیاکلایمولد Esbl در شهر رشت - صفحه:180-189

  tick  ﺗﺨﻤﻴﻦ تابع هزینه بیمارستان های استان ایلام طی سال های 91-1382 - صفحه:190-198

  tick  بررسی عوامل باکتریولوژیک و مقاومت آنتی بیوتیکی در زنان مبتلا به Uti مراجعه کننده به آزمایشگاه رازی دزفول - صفحه:199-205

  tick  رابطه ویژگی های شخصیتی با سبک های هویت در دانشجویان - صفحه:206-216

  tick  بررسی میزان فرسودگی شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی پرستاران شاغل در بیمارستان های آبادان و خرمشهر در سال 1391 - صفحه:217-224

  tick  راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پردازش افکار خودکشی دانشجویان دانشگاه خوارزمی کرج - صفحه:225-235

  tick  دستگاه تمام اتوماتیک و قابل تنظیم برای انتقال حجم های مختلف مایعات توسط پیپِت - صفحه:236-239

  tick  ارزیابی غلظت Pm10، Pm2/5 و Pm1 طی طوفان های گرد و غبار در شهر ایلام سال 92-91 - صفحه:240-259
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved