>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   
سال:1393 - دوره:22 - شماره:5


  tick  بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم308-G/A ژن Tnf-? (Rs1800629) و استعدادابتلا به دیابت نوع دو در استان ایلام - صفحه:1-10

  tick  بررسی عوامل مرتبط با مصرف بی رویه دارو در مراجعین به درمانگاه شبانه روزی - صفحه:11-19

  tick  بررسی ارتباط استفاده از مکمل های کلسیم، آهن و مولتی ویتامین در دوران بارداری با وضعیت - صفحه:20-28

  tick  طراحی و ساخت میکسر آزمایشگاهی دو منظوره الاکلنگی و شعاعی - صفحه:29-34

  tick  رابطه سبک های شخصی و هوش هیجانی با رضایت مندی زناشویی - صفحه:35-44

  tick  مقایسه میزان اثربخشی دو روش رفتاردرمانی دیالکتیکی و رفتاردرمانی شناختی بر بهبود علایم رفتارهای تکانشی بیماران دچار افسردگی اساسی دارای افکار خودکشی - صفحه:45-54

  tick  مقایسه کیفیت زندگی افراد دیابتی نوع دو و افراد غیر دیابتی شهر اهواز - صفحه:55-62

  tick  ارزیابی روایی و پایایی«سیاهه علایم چند بعدی خستگی-فرم کوتاه - صفحه:63-69

  tick  بررسی میزان مقاومت آنتی بیوتیکی و ردیابی بتالاکتاماز طیف وسیع تیپ Ctx-M در جدایه های بالینی سودوموناس آیروجینوزا در شهر مشهد - صفحه:70-77

  tick  مروری بر بیولوژی ویتامین K2 - صفحه:78-93

  tick  اثربخشی شناخت درمانی مذهب محور بر اضطراب مرگ، سازگاری اجتماعی بهزیستی و ذهنی در بیماران مبتلا به سرطان - صفحه:94-103

  tick  بررسی اپیدمیولوژیک خودکشی ناشی از اختلالات روانی در استان ایلام - صفحه:104-113

  tick  دستیابی به استانداردهای بیمارستان سبز در بیمارستان‌ های آموزشی شهر یزد سال1392 - صفحه:114-127

  tick  بررسی کاربرد اسیدسیالیک تام سرم در تشخیص پنومونی - صفحه:128-137

  tick  اثر تنظیمی آگونیست گیرنده 5-Ht4 بر حافظه ترس در هیپوکامپ پشتی موش کوچک ازمایشگاهی - صفحه:138-149

  tick  اثر 12 هفته تمرین اینتروال کم حجم با شدت زیاد و تمرین تداومی سنتی برسطوح آدیپونکتین و نیمرخ لیپیدی مردان جوان چاق - صفحه:150-159

  tick  بررسی تاثیرات گیاه شنگ Tragopogon Graminifolius بر التیام زخم پوست در رت های نژاد لویس - صفحه:160-167

  tick  نقش التهابی آنزیم میلوپراکسیداز و افزایش میزان آن در بیماران شریان کرونری - صفحه:168-178

  tick  افزایش مقدار پلاسمایی پنتراکسین-3 در تشخیص بیماران شریان کرونری از افراد سالم - صفحه:179-187

  tick  بررسی کنترل پاسچر در افراد مبتلا به ناهنجاری پشت تابدار - صفحه:189-201
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved