>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   
سال:1393 - دوره:22 - شماره:2


  tick  شیوع باکتری های مقاوم جدا شده از مواد غذایی آشپزخانه بیمارستانی در تهران - صفحه:1-9

  tick  طراحی و ساخت دستگاه تولید کننده نیمه اتوماتیک سبز بیوگاز و کود - صفحه:10-16

  tick  فراوانی جهش های شایع بتا تالاسمی در مراجعین به مراکز بهداشت شهر ایلام در یک دوره پنج ساله - صفحه:17-23

  tick  بررسی رعایت استانداردهای ایمنی و دزیمتری مراکز تصویربرداری با پرتو ایکس بیمارستان ‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام - صفحه:24-31

  tick  اثر عصاره ریشه بادام کوهی بر قندخون در موش ‏های صحرایی سالم و دیابتی - صفحه:32-38

  tick  سن، جنسیت و عوامل روان شناختی همراه با اقدام به خودکشی بین جمعیت 20 تا 70 ساله شهر تهران در سال 1392 - صفحه:39-49

  tick  بررسی ارتباط بین برخی شاخص های آنتروپومتریک با سن منارک دختران شهر اهواز - صفحه:50-56

  tick  بررسی وضعیت سلامت عمومی دانش آموزان دختر و پسر مدارس مقطع راهنمایی شهر ایلام در سال 92-1391 - صفحه:57-65

  tick  برآورد میزان مرگ و میر با استفاده از سیستم نمره بندی شدت بیماری آپاچی 2(Apache Ii) در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه ترومای بیمارستان شهید بهشتی قم - صفحه:66-72

  tick  بررسی اثر حفاظتی عصاره‌ هیدروالکلی بخش های هوایی گیاه الهاجی مایوروروم در برابر نفروتوکسیستی حاد القا شده به واسطه جنتامایسین در موش صحرایی - صفحه:73-81

  tick  شناسایی و ارزیابی ریسک های زیست محیطی ناشی از خطوط انتقال برق فشار قوی در مناطق شهری به روش ویلیام فاین - صفحه:82-92

  tick  مقایسه کارایی نانوذرات آهن صفر ظرفیتی و ترکیبات منگنزی در حذف یون کادمیوم از محیط های آبی - صفحه:93-103

  tick  بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقا رفتار پیشگیری از جراحات پرسنل درمانی استان ایلام در سال 1391 - صفحه:104-111

  tick  بررسی وضعیت آلودگی باکتریایی صفحه کلید دستگاه های خودپرداز بانکی در شهرکرد - صفحه:112-117

  tick  بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی استافیلوکوکوس های کواگولاز منفی مقاوم به متی سیلین، جدا شده از لارنگوسکوپ، در بیمارستان شهید رجایی شهر قزوین - صفحه:118-124

  tick  بررسی ناهنجاری شانه نامتقارن و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی - صفحه:125-131

  tick  تاثیر متادون بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی معتادان - صفحه:132-139

  tick  طراحی، ساخت و اعتبارسنجی دستگاه آزمایشگاهی سنجش تغییرات خستگی چشمی - صفحه:140-148

  tick  بررسی مدیریت پسماند مواد جامد در بیمارستان های کوچک و بزرگ منتخب شهر تهران - صفحه:149-157

  tick  بررسی عملکرد Irfi005در حذف رادیکال های آزاد داخل و خارج سلول - صفحه:158-166
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved