>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   
سال:1393 - دوره:22 - شماره:1


  tick  بررسی عوارض ناشی از واکسن ثلاث در کودکان زیر 7 سال در شهر شهرکرد در سال 90-91 - صفحه:1-6

  tick  جداسازی و تعیین انگل لیشمانیا با استفاده از روش های متداول و تکنیک های مولکولی از مخازن لیشمانیازیس جلدی در شهرستان اصفهان - صفحه:7-15

  tick  رابطه بین دلبستگی، تغذیه با شیر مادر و شیوه از شیر گرفتن کودک با سبک های ارتباطی و اعتماد بین فردی در بزرگسالی - صفحه:16-24

  tick  بررسی اثرات تجویز مهارکننده نیتریک اکساید بر تغییرات وزن و ساختار بافتی کلیه موش صحرایی باردار - صفحه:25-30

  tick  تاثیر مراقبت کانگرویی مادر بر درد ناشی از رویه های تهاجمی در نوزادان نارس بخش مراقبت های - صفحه:31-40

  tick  ارزیابی کاربرد فرایند ناپیوسته متناوب با رشد چسبیده بی هوازی-هوازی در حذف ارتوفسفات از فاضلاب تصفیه شده مرحله ثانویه در مقیاس آزمایشگاهی - صفحه:41-51

  tick  بررسی تاثیر حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در افزایش سازگاری اجتماعی، عاطفی و بهداشتی زندانیان - صفحه:52-58

  tick  مقایسه تاثیر تدریس به شیوه آموزش مبتنی بر حل مسیله با روش سخنرانی، بر پیشرفت تحصیلی در درس تغذیه دانشجویان مامایی - صفحه:59-63

  tick  رابطه هیجان خواهی و آمادگی به اعتیاد و نقش تعدیل گر ویژگی های شخصیتی روان رنجور خویی و توافق پذیری در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - صفحه:64-70

  tick  اثر جلسات مکرر فعالیت ورزشی بر سلول های ایمنی و کورتیزول در دختران ورزشکار - صفحه:71-76

  tick  ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهر ایلام در حذف کل کلی فرم، کلی فرم مدفوعی و سایر عوامل موثر بر کیفیت آب - صفحه:77-83

  tick  برآورد بیماری های قلبی-عروقی و تنفسی منتسب به ذرات معلق کمتر از 10 میکرون موجود در هوای شهر تبریز ، سال 1390 - صفحه:84-91

  tick  شناسایی و ارزیابی مخاطرات کوره کارخانه سیمان با استفاده از رویکرد های Rpn و ماتریس بحرانی آنالیز - صفحه:92-101

  tick  رابطه بین کمال گرایی نابهنجار و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه ای راهبرد مقابله اجتنابی - صفحه:102-110

  tick  بررسی بعضی از خصوصیات آنزیمی اسید فسفاتاز در مراحل لگاریتمی و ایستای پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور - صفحه:112-118

  tick  شیوع شاخص توده بدنی غیر طبیعی در نوجوانان شهر سنندج و پیشگویی کننده های فردی-اجتماعی آن - صفحه:119-129

  tick  بررسی رابطه بین شاخص توده بدنی، افسردگی و سن در شهر نورآباد دلفان - صفحه:130-138

  tick  تاثیر دوازده هفته فعالیت هوازی بر عملکرد ریوی و سطوح سرمی لپتین مردان چاق - صفحه:139-146

  tick  بررسی ارتباط برخی عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی با انسداد عروق کرونر بر اساس یافته های آنژیوگرافی - صفحه:147-154

  tick  اثر محیط زندگی غنی شده بر حجم غده فوق کلیه موش های صحرایی مواجه شده با استرس پیش از تولد - صفحه:155-164
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved