>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   
سال:1392 - دوره:21 - شماره:2


  tick  بررسی وضعیت اپیدمیولوژیکی لیشمانیوز جلدی با تاکید بر روند میزان بروز آن در کاشان - صفحه:1-9

  tick  بررسی ارتباط شدت درد و سطح ناتوانی با فاکتورهای مکانیکی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی - صفحه:10-20

  tick  تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر اضطراب صفتی رقابتی ورزشکاران دوومیدانی - صفحه:21-27

  tick  مقایسه اثر متفورمین و پیوگلیتازون بر سطح Hs-Crp در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو - صفحه:28-36

  tick  تحلیل مفهوم استقلال در پرستاری: مطالعه ای مروری - صفحه:37-43

  tick  تاثیر کلاس های آمادگی برای زایمان بر مدت بستری و میزان رضایتمندی مادران در شهراراک درطی سال های 1387-89 - صفحه:44-50

  tick  بررسی مقایسه ای اثر آنتی بیوتیک ها بر سویه های بالینی انتروکوک در شرایط پلانکتونیک و شرایط تولید بیوفیلم در آزمایشگاه - صفحه:51-59

  tick  بررسی مقایسه ای اثرات تزریق درون صفاقی هرویین و شیشه بر تعداد سلول های خونی و لیپوپروتیین های سرمی - صفحه:60-67

  tick  تهیه فرآورده آهسته رهش خوراکی متیل فنیدات موثر در درمان اختلال بیش فعالی توام با نقص توجه(Adhd) با استفاده از تکنیک پلت سازی - صفحه:68-80

  tick  بررسی اثر زمان واکنش، دوز ازن و رطوبت نسبی بر کارایی فرایند Uv/O3 در تجزیه بنزن از جریان هوا - صفحه:81-91

  tick  آنالیز بیان ژن داده های ماکرواری بیماری لوکمیا با برنامه David - صفحه:92-102

  tick  بررسی میزان شیوع هیپرتری گلیسریدمی در ایران مطالعه مرورسیستماتیک و متاآنالیز - صفحه:103-111

  tick  بررسی رابطه بین وضعیت سلامت عمومی و کیفیت خواب کارگران با تعداد حوادث در شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان - صفحه:112-119

  tick  مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون کاکس در پیش بینی بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان - صفحه:120-128

  tick  بررسی اثر ضد میکروبی فلز روی در سویه های استافیلوکوک اوریوس مقاوم و حساس به بنزآلکونیوم کلراید و دارنده ژن Smr جدا شده از نمونه های کلینیکی و لبنی - صفحه:129-137

  tick  عامل دار کردن نانو تیوب های اسیدی چند دیواره با ترکیبات دی آزو حاصل از آمین های آروماتیک و مطالعه اثرات ضد سرطانی آن ها بر رده سلولی Sw742در شرایط Invitro - صفحه:138-143

  tick  بررسی رابطه کیفیت زندگی و میزان فعالیت بدنی در دانش آموزان دختر - صفحه:144-151

  tick  بررسی انواع خشونت علیه پرسنل پرستاری در بیمارستان های آموزشی شهر ایلام در سال 1391 - صفحه:152-160

  tick  بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش دبیران مدارس راهنمایی و دبیرستان های حومه ایلام در مورد عوامل خطرآفرین بیماری های قلبی-عروقی - صفحه:161-169

  tick  بررسی تاثیر اتانل بر بقای سلول های فیبروبلاست انسانی - صفحه:170-176
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved