>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   
سال:1392 - دوره:21 - شماره:4


  tick  ارزیابی ادراکات کارکنان نسبت به فرهنگ ایمنی در شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان بر حسب الگوی اعتقاد بهداشتی(Hbm) - صفحه:1-11

  tick  روند تولیدات علمی دانشکده پیراپزشکی در پایگاه داده های Scopus و «Isi» - صفحه:12-20

  tick  پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس مولفه های هوش هیجانی - صفحه:21-29

  tick  تعیین میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مورد بیماری تب مالت - صفحه:30-36

  tick  اثر بخشی مداخله کوتاه بر آگاهی دانش آموزان دختر مدارس در خصوص پوکی استخوان - صفحه:37-44

  tick  بررسی عوامل محدود کننده و تقویت کننده انجام پژوهش توسط اعضای هییت علمی دانشگاه - صفحه:45-57

  tick  بررسی شیوع و عوامل موثر بر مصرف مواد روان گردان در دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی شیراز - صفحه:58-66

  tick  بررسی شیوه های رفتاری دانشجویان در محیط های علمی-پژوهشی - صفحه:67-74

  tick  بررسی وضعیت مصرف سیگار در شهرستان اردستان در سال 1389 - صفحه:75-82

  tick  پیشگیری از چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان: مروری بر مداخلات انجام یافته - صفحه:83-90

  tick  تاثیر سرعت گیر در بروز سوانح و حوادث رانندگی در کاشان - صفحه:91-98

  tick  بررسی عوامل موثر بر افسردگی، استرس درک شده و حمایت اجتماعی درک شده و ارتباط میان آن ها در دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - صفحه:99-106

  tick  بررسی مقایسه ای اجرای طرح درس توسط اساتید در دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی شیراز - صفحه:107-113

  tick  خطرات حفاری و اثرات آن در تونل در حال ساخت امیرکبیر به روش Fmea - صفحه:114-122

  tick  خوشه بندی بیانی پروتیین های هیپوکامپ موش صحرایی سالم و آلزایمر در حضور عصاره آبی اسطوخودوس - صفحه:123-135

  tick  آگاهی و اداراکات معلمان زن شهرکرد در خصوص پیشگیری از پوکی استخوان - صفحه:136-142

  tick  ارزیابی فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست(Hse) یک سازمان پالایشگاه نفت با استفاده از نردبان فرهنگ Hse - صفحه:143-149

  tick  شیوع پوکی استخوان و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان فسا - صفحه:150-158

  tick  مطالعه سینتیکی و مقایسه ای برروی تجزیه میکروبی رنگ های آزو توسط باکتری های سودوموناس آیروژنوزا و سودوموناس پوتیدا - صفحه:159-170

  tick  مروری بر ایزوآنزیم های فسفودی استراز نوکلیوتید حلقوی: یک مقاله مروری - صفحه:171-190

  tick  بررسی فراوانی نسبی بیماری سلیاک در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با تابلوی اسهال غالب مراجعه کننده به کلینیک تخصصی گوارش شهر ایلام از سال 1388 تا 1391 - صفحه:191-198

  tick  بررسی تاثیر روزه داری بر قندخون ناشتا، پروفایل لیپیدی وآنزیم های کبدی - صفحه:199-206

  tick  سنجش کیفیت خدمات ارایه شده به بیماران سرپایی در بیمارستان های دولتی شهرهای ایلام و کرمانشاه بر اساس ابزار سروکوال - صفحه:207-214

  tick  بررسی عملکرد ازن زنی کاتالیستی با استفاده از زیولیت اصلاح شده با مس در حذف رنگ راکتیو رد 198 از محلول های آبی - صفحه:215-225

  tick  مقایسه تبحر حرکتی بین کودکان عادی و مبتلا به اختلال بیش فعال کم توجه - صفحه:226-236

  tick  ارتباط پلی مورفیسم K400t ژن 8abcg با استعداد ابتلا به سنگ کیسه صفرا - صفحه:237-243

  tick  تاثیر درمان شناختی ذهن آگاهی بر فشارخون سیستولیک و دیاستولیک بیماران مرد مبتلا به فشار خون - صفحه:244-254

  tick  مقایسه دو روش انجام مانور ریتگن و عدم لمس پرینه در اداره مرحله دوم زایمان بر پیامدهای زایمان - صفحه:255-262

  tick  مقایسه کارایی منعقدکننده طبیعی کیتوزان با پلی آلومینیم کلراید در حذف کدورت از آب - صفحه:263-272

  tick  ارتباط عادات خوابیدن و متغیرهای زمانبندی خواب با کیفیت خواب دانشجویان - صفحه:273-283
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved