>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   
سال:1392 - دوره:21 - شماره:5


  tick  مطالعه مروری خواص شیمیایی و شاخص های غذایی روغن بنه در مقایسه با روغن های زیتون، آفتابگردان و کانولا. استفاده های سنتی مردم ایلام از روغن بنه - صفحه:1-13

  tick  بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از مراکز کامپیوتر در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد درسال 1390 - صفحه:14-19

  tick  ویژگی های روان سنجی مقیاس نگرش های ناکارآمد(Das-26) در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی - صفحه:20-28

  tick  جست و جوی کیست ژیاردیا و اووسیست کریپتوسپوریدیوم در منابع آب آشامیدنی شهر - صفحه:29-33

  tick  بررسی رابطه اندازه شبکه اجتماعی با سلامت جسمانی در والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر - صفحه:34-43

  tick  بررسی تاثیر آموزش شناختی-رفتاری بر رضایت زناشویی زنان دارای کم کاری میل جنسی - صفحه:44-50

  tick  بررسی ارتباط عفونت هلیکوباکترپیلوری با پره‌ اکلامپسی در زنان باردار شهر ایلام - صفحه:51-58

  tick  بررسی ارتباط پلی ‌مورفیسم G > A Rs1047840 ژن اگزونوکلیاز 1 با استعداد ابتلا به سرطان روده بزرگ غیر ارثی - صفحه:59-66

  tick  بررسی فراوانی 1 Papi- در سویه های بالینی سودوموناس آیروژینوزا - صفحه:67-72

  tick  اثر ملاتونین بر درد ناشی از فرمالین در موش های سفید صحرایی نر - صفحه:73-78

  tick  بررسی اثرات سرکوب کنندگی لیشمانیا ماژور بر روی عرضه و بیان رسپتور آلفای اینترلوکین-2 در لنفوسیت های T خون محیطی انسانی - صفحه:79-88

  tick  ارزیابی باکتری های تجزیه کننده نفت و توانایی آن ها در رفع آلودگی های زیست محیطی وابسته - صفحه:89-99

  tick  طراحی سیستم تحلیلگر عناصر سبک بافت به روش فعال سازی نوترونی(Naa)با استفاده از کد Mcnp - صفحه:100-108

  tick  بررسی و مقایسه میزان ایمنی زایی پروتیین های نوترکیب زیر واحد اتصالی توکسین های کزاز و بوتولینیوم)تایپ (A - صفحه:109-114

  tick  بررسی فراوانی و عوامل پوسیدگی دندان های شیری در کودکان 6-2 ساله در کاشان - صفحه:115-123

  tick  مطالعه پروتیوم ادراری بیماران مبتلا به Iga نفروپاتی و معرفی بیومارکرهای مرتبط با پیشرفت بیماری به روش آنالیز آماری نظارتی - صفحه:124-133

  tick  ارزیابی مدل ‌های پارامتری در بررسی بقای 5 ساله بیماران سرطان روده بزرگ شهر تهران - صفحه:134-140

  tick  رابطه بین سبک های مقابله با تنیدگی و سلامت روانی با توجه به شدت اعتیاد در معتادین - صفحه:141-149

  tick  بررسی ارتباط آمادگی بالینی دستیاران مربی(Preceptor) با رضایت مندی دانشجویان پرستاری از آموزش عملی و بالینی - صفحه:150-159

  tick  طراحی و مطالعه بیوانفورماتیکی ژن موتانت زیر واحد کاتالیتیک دیفتریاتوکسین (Dtxa)و بررسی بیان پروتیین نوترکیب کاندید واکسن علیه دیفتری - صفحه:160-171
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved