>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   
سال:1389 - دوره:18 - شماره:3


  tick  تاثیر تمرینات قدرتی بر پروتئین واکنش دهنده C سرم و فیبرینوژن پلاسمایی مردان جوان تمرین نکرده - صفحه:1-9

  tick  اثرات تراکم جمعیت بر میزان باروری موش های سوری - صفحه:10-18

  tick  بررسی اثر ضد قارچی و سمیت نانوکپسول های پلی لاکتید-گلیکولید حاوی آمفوتریسین B به فرم پودر خشک در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:19-28

  tick  هنجاریابی آزمون میکر بر روی دانش آموزان پایه های دوم تا پنجم ابتدایی شهر ایلام - صفحه:29-40

  tick  مقایسه اثرات داروی مالتوفر و قند مالتوز بر میزان رشد و مرفولوژی کلنی برخی از درماتوفیت ها - صفحه:41-52

  tick  بررسی ارتباط عفونت مجاری ادراری بدون علامت با برخی از متغیرهای دموگرافیک در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان بهار در استان همدان - صفحه:53-60

  tick  تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر اختلالات رفتاری کودکان دبستانی - صفحه:61-68

  tick  بررسی ژنوتیپ های ویروس سینسیشیال تنفسی انسان در کودکان زیر 5 سال مبتلا به عفونت حاد تنفسی در سال های 1386 و 1388 - صفحه:69-78
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved