>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   
سال:1388 - دوره:17 - شماره:3


  tick  بررسی کارایی روش (Lamp (Loop-Mediated Isothermal Dna Amplification در تشخیص سالمونلا - صفحه:1-9

  tick  تاثیر نوع میکرو فیلتر در تشخیص کلی فرم از آب آشامیدنی با استفاده از روش Pcr - صفحه:10-15

  tick  بررسی یک برنامه آماده سازی جسمانی کودکان مبتلا به فلج مغزی در مجموعه «درمانگر – کودک – والدین» - صفحه:16-23

  tick  بررسی میزان بروز انواع سرطان در استان ایلام 1385-1380 - صفحه:24-32

  tick  بررسی ارتباط ناهنجاری های کروموزومی ناشی از پرتو X و فعالیت کل آنزیم های گلوتاتیون اس ـ ترانسفراز (Gst) در پلاسمای افراد شاغل در رادیوتراپی با سابقه فعالیت بالای 5 سال - صفحه:33-41

  tick  طراحی و ساخت دستگاه تولید کننده سیگنال های اختصاصی، برای ایجاد میدان های الکترومغناطیسیElf دلخواه، جهت بررسی اثرات درمانی القا تشدیدی انرژی - صفحه:42-50

  tick  بررسی اثر سماق در کاهش Ldl کلسترول در مقایسه با لوستاتین - صفحه:51-56

  tick  راه اندازی و معتبرسازی روش کروماتوگرافی مایع با آشکارسازی فلورسانس به منظور تعیین مقدار ماده موثره و میزان یکنواختی ایمی پرامین در قرص های 10 و 50 میلی گرمی - صفحه:57-63
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved