>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1395 - دوره:17 - شماره:3


  tick  مقایسه مشارکت کودکان فلج مغزی 4 تا 6 سال با کودکان همسال طبیعی در کاره‌ها - صفحه:192-199

  tick  اثربخشی بازی‌درمانی گروهی بر ارتباط کودکان 5 تا 8 سال مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا - صفحه:200-211

  tick  تعیین اولویت نیازهای آموزش هندلینگ مادری به مراقبان خانوادگی کودکان مبتلا به فلج مغزی براساس رویکرد خانواده‌محور - صفحه:212-221

  tick  بررسی تاثیر تمرینات قدرتی و استقامتی بر عضلات کف لگن در زنان مبتلا به بی‌اختیاری ادرار استرسی - صفحه:222-231

  tick  بررسی ویژگی‌های آکوستیکی مربوط به کنترل حرکتی گفتار در کودکان لکنتی و غیرلکنتی - صفحه:232-243

  tick  طراحی و تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامه رضایت والدین از خدمات ارائه‌شده به کودکان کم‌شنوا - صفحه:244-251

  tick  بررسی تاثیر کفی سفارشی ساخته‌شده به‌شیوه برداشت از بخش داخلی پاشنه بر توزیع فشار کف پا در افراد مبتلا به سندرم درد پتلوفمورال - صفحه:252-259

  tick  مقاله مروری: مسائل بهداشت باروری‌جنسی در زنان مبتلا به مشکلات جسمی‌حرکتی و ارائه راهکارها: مروری بر متون پژوهشی - صفحه:260-275
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved