>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1396 - دوره:18 - شماره:1


  tick  مقایسه تغییر توجه و خلاقیت در کودکان دوزبانه و تک‌زبانه - صفحه:1-12

  tick  تاثیر آموزش مدیریت هیجان به مادران بر مشکلات رفتاری فرزندان از دیدگاه والدین - صفحه:13-24

  tick  بررسی میزان همبودی اختلالات رفتاری در کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش‌فعالی - صفحه:25-32

  tick  نگرش‌سنجی از مدیران و کارکنان نسبت به مناسب‌سازی شهری برای افراد دارای ناتوانی در شهرداری شهر تهران سال 1393 - صفحه:33-42

  tick  تکرارپذیری اندازه‌گیری سطح مقطع عضلات لونگوس‌کولی و لونگوس ‌کپیتیس هنگام آزمون کرانیوسرویکال فلکشن توسط اولتراسونوگرافی - صفحه:43-50

  tick  تاثیر شش هفته تمرین‌های اصلاحی ساختاری و عضلات تنفسی بر شاخص‌های قلبی و ریوی کودکان پسر 10 تا 12 سال مبتلا به کیفوز - صفحه:51-62

  tick  اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و هراس اجتماعی معلولان جسمی - صفحه:63-72

  tick  تاثیر توان‌بخشی شناختی کارکردهای اجرایی بر افزایش میزان امیدواری نوجوانان نجات‌یافته از سرطان خون: یک کارآزمایی بالینی تصادفی - صفحه:73-82
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved