>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1387 - دوره:9 - شماره:1


  tick  تاثیر سه روش درمانی بوبت، آموزش نمونشی و آموزش به والدین بر فعالیتهای روزمره زندگی کودکان فلج مغزی - صفحه:6-11

  tick  مقایسه شاخصهای تنفس گفتاری در مجروحین شیمیایی ناشی از گاز خردل با افراد عادی - صفحه:12-16

  tick  بررسی تاثیر برنامه های بازتوانی قلبی کوتاه مدت بر میزان عود بیماری، مراجعه و بستری مجدد در مبتلایان به انفارکتوس میوکارد - صفحه:17-22

  tick  تاثیر موسیقی و حرکات موزون بر دامنه توجه دانش آموزان دختر کم توان ذهنی - صفحه:23-28

  tick  میزان استفاده از وسایل کمک بینایی در افراد کم بینا پس از تجویز در دو کلینیک صبا و خزانه - صفحه:29-32

  tick  بررسی تأثیر حرکات اصلاحی بر اتساع قفسه سینه در دختران کیفوتیک 15-11 ساله - صفحه:33-36

  tick  تأثیر بی حسی انتخابی موقتی همراه با بازآموزی حسی بر روی نتایج آستانه حس لمس سبک / فشار، بعد از ترمیم اعصاب مدیان / اولنار - صفحه:37-42

  tick  شیوع لکنت در دانش آموزان دوزبانه مقاطع مختلف تحصیلی شهر جوانرود - صفحه:43-48

  tick  تأثیر فیدبک بینایی بر تعادل بیماران مبتلا به پارکینسون ایدیوپاتیک - صفحه:49-54

  tick  بررسی اختلالات شخصیت و ویژگیهای شخصیتی مردان مبتلا به اختلال هویت جنسی - صفحه:55-60
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved