>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1388 - دوره:10 - شماره:2


  tick  بررسی توزیع فشار کف پا در افراد بزرگسال سالم هنگام ایستادن و راه رفتن - صفحه:8-15

  tick  مقایسه الگوی فعالیت عضله راست کننده ستون فقرات در حین عمل پایین گذاشتن بار قبل و بعد از حفظ طولانی مدت وضعیت فلکسیون کمر در افراد با سابقه کمردرد و افراد سالم - صفحه:16-20

  tick  تاثیر آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی - صفحه:21-26

  tick  تاثیر برنامه بازتوانی از طریق پیاده روی منظم بر وضعیت بالینی افراد مبتلا به بیماری های انسدادی مزمن ریه - صفحه:27-32

  tick  تأیید روایی سازه نسخه فارسی مجموعه آزمون ارزیابی شناختی کاردرمانی لونشتین (لوتکا) - صفحه:33-37

  tick  بررسی تأثیر تمرینات کلیدی مفصل شانه بر گشتاور ایزومتریک حرکات مفصل گلنوهومرال در زنان جوان سالم - صفحه:38-44

  tick  مقایسه حس عمقی مفصل شانه بین زنان والیبالیست و زنان غیرورزشکار - صفحه:45-49

  tick  بررسی ارتباط وضعیت شناختی با میزان استقلال در فعالیت های روزمره زندگی در افراد راست دست مبتلا به سکته مغزی - صفحه:50-56

  tick  بررسی فعالیت الکتریکی عضلات اطراف شانه در حین انجام ورزشهای زنجیره بسته در افراد جوان سالم - صفحه:57-61

  tick  مقایسه تاثیر ارتز بی حرکت کننده و گچ گیری بر راستای مفصل کف پایی - انگشتی در بیماران هالوکس والگوس پس از عمل جراحی - صفحه:62-67

  tick  تاثیر روان نمایشگری بر افزایش مهارت های اجتماعی و عزت نفس بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای نوع یک و دو - صفحه:68-73
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved