>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1387 - دوره:9 - شماره:3-4


  tick  مقایسه اثر سه نوع ارتز بر درد پلانتارفاشیاتیس - صفحه:8-14

  tick  بررسی رابطه اشارات دستی و گفتار در بزرگسالان دارای لکنت - صفحه:15-19

  tick  بررسی توافق بین دو آزمونگر در استفاده از مقیاس اصلاح شده تاردیو برای ارزیابی اسپاستیسیته عضلانی به دنبال سکته مغزی - صفحه:20-27

  tick  توانبخشی به معلولین برای ارتباط با رایانه از طریق تایپ حروف با حرکات چشم - صفحه:28-34

  tick  مقایسه نیازهای توجهی کنترل پاسچرال ورزشکاران سالم و ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا - صفحه:35-40

  tick  بررسی تاثیر آب درمانی بر کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:41-46

  tick  مقایسه تاثیر آموزش خواندن و آموزش سنتی زبان درمانی بر زبان درکی و بیانی کودکان مبتلا به نشانگان داون - صفحه:47-51

  tick  رابطه همبودی اختلالات شخصیت کلاستر B و اختلال افسردگی اساسی با عود افسردگی - صفحه:52-58

  tick  میزان آگاهی دانش آموزان دبیرستانی منطقه 9 تهران از اثرات قرص های جنون آور (اکس) - صفحه:59-65

  tick  مقایسه رضایت مراجعین از مراکز توانبخشی سرپایی دولتی و خصوصی استان کردستان - صفحه:66-72

  tick  موانع مشارکت بیماران سکته قلبی در برنامه بازتوانی قلبی - صفحه:73-81
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved