>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1394 - دوره:16 - شماره:4


  tick  نامه به سردبیر: مراقب همراه: دستاوردی نوین در هندلینگ مادری کودکان دارای فلج مغزی - صفحه:282-285

  tick  شیوع ناهنجاری های سر و اندام فوقانی در دانش آموزان با نیازهای ویژه - صفحه:286-293

  tick  اثر تمرینات گروهی و تنظیم بریس میلواکی در فواصل کوتاه‌تر بر شدت انحنا و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک - صفحه:294-303

  tick  سنجش تکرارپذیری نسخه فارسی پرسشنامه «ابزار بی ثباتی مچ پای کامبرلند» در ورزشکاران ایرانی مبتلا به پیچ خوردگی خارجی مچ پا - صفحه:304-311

  tick  اثر تمرین اکستنشن ایزوکینتیک زانو با حداکثر چرخش خارجی تیبیا بر آمپلی تیود عضلات وستوس در مبتلایان به سندروم درد پاتلوفمورال - صفحه:312-323

  tick  مقایسه الگوی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات دومفصلی زانو بین جوانان و سالمندان در سرعت های مختلف راه رفتن - صفحه:324-333

  tick  بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه «کیفیت زندگی افراد ناتوان سازمان بهداشت جهانی» (Whoqol-Dis) در افراد سالمند ناتوان - صفحه:334-345

  tick  ثبات عملکردی اندام فوقانی در زنان والیبالیست با و بدون ناپایداری قدامی شانه با تاکید بر دست برتر - صفحه:346-355

  tick  بررسی روایی صوری و همگرای نسخه فارسی چک لیست ارزیابی سریع تنش اداری روسا - صفحه:356-365

  tick  مقایسه ضخامت عضلات اکستانسور گردنی در زنان مبتلا به گردن درد مزمن غیراختصاصی و افراد سالم با استفاده از اولتراسونوگرافی - صفحه:366-373
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved