>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1392 - دوره:14 - شماره:6


  tick  هَماکارها؛ پنجره‌ای باز به دنیای مراقبت از کودکان فلج مغزی - صفحه:8-17

  tick  تدوین نسخه فارسی آزمون غربالگر سنجش تکامل کودکان «بِیلی» و تعیین اعتبار و روایی آن - صفحه:18-29

  tick  اثربخشی بازآموزی اسنادی بر اضطراب دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری - صفحه:30-39

  tick  کارآمدی راهبرد مرور ذهنی بر حافظه کوتاه‌مدت شنیداری کودکان آموزش‌پذیر ۵تا۸ سال مبتلا به نشانگان داون - صفحه:40-49

  tick  تاثیر آموزش پاسخ‌محور بر مشکلات رفتاری کودکان ۴تا۶ سال دارای اوتیسم - صفحه:50-58

  tick  تاثیر آموزش تقلید متقابل بر مهارتهای اجتماعی کودکان دارای اوتیسم - صفحه:59-67

  tick  عوامل موثر بر تاخیر در مراجعه برای خدمات گفتاردرمانی در کودکان ایرانی با اختلالات گفتار و زبان - صفحه:68-77

  tick  بررسی درد اسکلتی-عضلانی مزمن در مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی - صفحه:78-86

  tick  مقایسه بلوغ هیجانی در پسران نوجوان با سندروم داون (تحقیقی در مدارس عادی و استثنایی) - صفحه:87-92

  tick  مشکلات حرکتی دختران با نشانگان داون در مقایسه با دختران کم توان ذهنی در کودکان سنین مدرسه - صفحه:93-99

  tick  بررسی تکامل حرکتی کودکان 1 تا 4 ساله فنیل کتونوری تحت رژیم درمانی از بدو تولد - صفحه:100-106

  tick  بررسی تاثیر تطبیق منزل بر سطح تکامل در کودکان فلج مغزی 15 تا 60 ماهه - صفحه:107-114

  tick  بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه عادات زندگی (Life-H) درکودکان فلج‌مغزی 13-5 ساله - صفحه:115-123

  tick  تاثیر درمان زودرس با داروی لیسکانتین یا پریمیدون بر کاهش تاخیر تکاملی کودکان مبتلا‌به سندرم Drowet و Gefs+ - صفحه:124-128

  tick  تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و بیش فعالی دانش آموزان دختر کم توان جسمی-حرکتی - صفحه:129-135
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved