>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1392 - دوره:14 - شماره:5


  tick  میزان تنظیم هیجان در مصرف‌کنندگان مت‌آمفتامین با سابقه رفتار‌‌های مخاطره‌آمیز و مصرف‌کنندگان بدون سابقه رفتار‌‌های مخاطره‌آمیز - صفحه:9-14

  tick  بررسی رابطه افسردگی، اضطراب، و استرس با ابراز پرخاشگری در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر - صفحه:15-20

  tick  نقش ادراک خطر و خودتاملی در پیش‌بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد - صفحه:21-29

  tick  بررسی وضعیت و روند سوءمصرف و وابستگی به مواد در زنان ایرانی - صفحه:30-37

  tick  اثربخشی مداخله شناختی‌رفتاری مبتنی‌بر مدل مارلات بر افزایش خودکارآمدی در افراد وابسته به مواد افیونی - صفحه:38-48

  tick  تاثیر درمان نگهدارنده با متادون بر سلامت روان دریافت‌کنندگان خدمات کاهش آسیب در مرکز گذری - صفحه:49-58

  tick  مطالعه اثربخشی برنامه مصون‌سازی کودکان پیش‌دبستانی در برابر مواد اعتیادآور در مراکز پیش‌دبستانی شهر اصفهان - صفحه:59-66

  tick  پیش‌بینی مصرف مواد براساس ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان - صفحه:67-74

  tick  مقایسه شاخص‌‌های کیفیت زندگی در مراقبان بیمار اسکیزوفرنیک با و بدون وابستگی به مواد - صفحه:75-82

  tick  مقایسه ویژگی‌های شخصیتی بر اساس ابعاد سرشت و منش در سوءمصرف‌کنندگان مواد مخدر و محرک - صفحه:83-90

  tick  اثربخشی درمان شناختی-‌رفتاری گروهی مدیریت خشم بر کاهش همسرآزاری و افزایش رضایت زناشویی افراد مبتلا به سوء‌مصرف مواد - صفحه:91-99

  tick  محتوای مناسب برنامۀ درسی پیشگیری از اعتیاد از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان - صفحه:100-107

  tick  ارزیابی و اولویت‌بندی روش‌‌‌های درمان اعتیاد با استفاده از تکنیک تاپسیس - صفحه:108-116

  tick  ارزیابی خدمات پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد با تمرکز بر عفونت ویروس نقص ایمنی انسانی به پناه‌جویان افغانی در ایران از منظر ارائه‌دهندگان این خدمات - صفحه:117-122
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved