>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1392 - دوره:14 - شماره:1


  tick  بررسی ویژگی‌های شخصیتی در افراد معتاد و عادی با توجه به جنسیت - صفحه:8-16

  tick  بررسی و مقایسه مهارت‌های خواندن دانش‌آموزان شنوا و کم‌شنوای شدید پایه پنجم ابتدایی شهر تهران - صفحه:17-22

  tick  تحلیل رابطه بین اختلالات یادگیری و اختلالات زبان در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی - صفحه:23-31

  tick  مقایسه توانایی کنترل وضعیتی کودکان مبتلا به اختلال خواندن و کودکان عادی - صفحه:32-39

  tick  رابطه هوش‌هیجانی، کیفیت زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان در افراد با معلولیت (ناتوانی) جسمی حرکتی - صفحه:40-49

  tick  بررسی مقایسه‌ای تاثیر تمرینات ثباتی و کششی-تقویتی بر شاخص‌های تعادلی در افرادی با وضعیت جلو آمده سر - صفحه:50-60

  tick  بررسی تاثیر استفاده از کاشت حلزون و برنامه توانبخشی شنوایی در پیشرفت مهارت‌های شنوایی کودکان استفاده کننده از کاشت حلزون - صفحه:61-69

  tick  اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی (بازداری پاسخ) بر میزان تکانشگری کودکان پیش‌دبستانی دارای اختلال هماهنگی رشد: پژوهش موردی - صفحه:70-80

  tick  بررسی تاثیر پیچیدگی نحوی ساختار گروه اسمی ‌و فعلی بر وقوع لکنت در کودکان لکنتی پیش‌دبستانی ۶-۴ سال فارسی‌زبان - صفحه:81-90

  tick  مقایسه توزیع فشار کف‌پایی و نیروی عکس‌العمل عمودی زمین در اندام غالب و غیرغالب افراد سالم با استفاده از تکنیک آنالیز اجزای اصلی - صفحه:91-102

  tick  بررسی پاسخ‌های شنیداری برانگیخته ساقه مغز در کودکان مبتلا به سندرم داون - صفحه:103-107

  tick  خانواده، اصلی ترین مامن بیماران افسرده - صفحه:108-119

  tick  تاثیر درمان‌های دستی بر روی اسکولیوز با علت نامعلوم در یک خانم ۲۸ ساله-گزارش موردی - صفحه:120-125
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved