>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1391 - دوره:13 - شماره:5


  tick  مروری بر هندلینگ در کودکان فلج مغزی: از ایده تا عمل - صفحه:8-17

  tick  بررسی شکایت از بیماری‌های گوش خارجی و گوش میانی در کودکان کم‌شنوای حسی‌-عصبی و ارتباط آن با شکایت از سمعک - صفحه:18-24

  tick  تعیین روایی و پایایی تکرار آزمون نسخه والدین و بررسی پایایی بین نسخه درمانگران و نسخه والدین سیستم طبقه‌بندی عملکرد حرکتی درشت در کودکان فلج مغزی - صفحه:25-30

  tick  بررسی و مقایسه تغییرات عملکرد حرکتی درشت کودکان فلج‌مغزی براساس شدت درگیری آنها - صفحه:31-37

  tick  اثربخشی برنامه گروهی والدگری مثبت بر نشانه‌های اختلال بیش‌فعالی/نارسایی توجه در کودکان - صفحه:38-48

  tick  مقایسه آزمون‌ غربالگری دنور ۲ و پرسش‌نامه‌های سنین و مراحل در بخش تکامل حرکتی کودکان ۶۰-۴ ماهه شهر تهران - صفحه:49-56

  tick  سلامت عمومی، عزت نفس و مهارت‌های اجتماعی خواهران و برادران دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر و عادی - صفحه:57-65

  tick  ارتباط کم‌خونی ‌مادر در هنگام زایمان با وضعیت تکاملی کودکان ۱۲ ماهه مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی-درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی قزوین سال ۱۳۹۰ - صفحه:66-72

  tick  روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش‌نامه کیفیت زندگی کودکان فلج مغزی - صفحه:73-83

  tick  ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه کیفیت زندگی وابسته به کم‌شنوایی نوجوانان - صفحه:84-93

  tick  پدیده ترخیص کودکان کم‌شنوا از خدمت تربیت‌شنوایی از دیدگاه شنوایی‌شناسان - صفحه:94-103

  tick  اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی بر رفتار سازشی دانش‌آموزان کم‌توان‌ ذهنی - صفحه:104-113

  tick  تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر مهارت‌های زندگی روزمره دختران با سندرم داون - صفحه:114-120

  tick  تاثیر برنامه مکیدن غیرتغذیه‌ای بر زمان دستیابی به تغذیه دهانی کامل در نوزادان نارس - صفحه:121-127

  tick  مقایسه کارکرد‌های اجرایی در کودکان مبتلا به اوتیسم و عادی و ارتباط آن‌ها با توانایی ریاضیات و خواندن - صفحه:128-135

  tick  تاثیر آموزش مهارت‌های تمرین توپ بر رفتار تطابقی کودکان مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا - صفحه:136-144
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved