>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1391 - دوره:13 - شماره:3


  tick  بررسی تکرارپذیری اندازه‌گیری قوس، دامنه خم‌شدن به جلو و خم‌شدن به عقب ناحیه کمر با استفاده از دستگاه Dual Inclinometer در افراد سالم و افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی - صفحه:8-17

  tick  تکرارپذیری روش الکترومیوگرافی عضلات شکم در طی انجام مانورهای شکمی با و بدون انقباض عضلات کف لگن - صفحه:18-25

  tick  ترجمه و بومی‌سازی چهار پرسشنامه بیمار محور ارزیابی درد و ناتوانی عملکردی شانه و بررسی تکرارپذیری نسخه‌های فارسی آنها در ایرانیان مبتلا به درد و ناتوانی شانه - صفحه:26-32

  tick  مقایسه فعالیت عضلات عرضی و مایل داخلی شکمی هنگام تمرین گود کردن شکم در دو وضعیت خوابیده به پشت و چهاردست و پا در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی با استفاده از اولتراسونوگرافی - صفحه:33-40

  tick  مقایسه نسبت فعالیت میوالکتریک عضله پهن مایل داخلی به پهن خارجی طویل حین اسکات با اداکشن ران در ورزشکاران حرفه‌ای مبتلا و غیرمبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال - صفحه:41-48

  tick  مقایسه شاخص‌های تعادلی ورزشکاران حرفه‌ای مبتلا و غیرمبتلابه سندرم درد پاتلوفمورال - صفحه:49-55

  tick  بررسی تاثیر آگاهی صریح قبلی بر یادگیری حرکتی افراد سالمند - صفحه:56-63

  tick  اندازه‌گیری زاویه کوادریسپس توسط روش جدید و مقایسه آن با روش متداول گونیامتری و روش مرجع رادیوگرافی در مردان سالم - صفحه:64-73

  tick  تاثیر موبیلیزاسیون عصب بر یافته‌های بالینی در افراد مبتلا به سندروم تونل کارپ - صفحه:74-83

  tick  ترس از حرکت/درد در دردهای عضلانی اسکلتی - صفحه:84-92
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved