>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1393 - دوره:15 - شماره:2


  tick  بررسی ارتباط بین ویژگی های فردی و مشخصات کیف مدرسه با گردن درد در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بابل - صفحه:4-11

  tick  سازمان ادراکی و انسجام مرکزی حین پردازش‌های دیداری در کودکان اُتیسم: شواهدی برای از هم گسیختگی ارتباطات کارکردی در مغز اُتیستیک - صفحه:12-21

  tick  تاثیر تمرینات ثبات دهنده و تمرینات ایزومتریک حداکثری بر دیدگاههای اجتنابی ناشی از درد در بیماران گردن درد مزمن غیر اختصاصی - صفحه:22-31

  tick  فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده در حوزه کاهش آسیب و درمان اعتیاد - صفحه:32-41

  tick  درد مزمن لگنی در زنان مراجعه کننده به درمانگاه پلویک فلور بیمارستان امام خمینی تهران (1391-1390 ) - صفحه:42-51

  tick  مقایسه ی تاثیر درمان مبتنی بر آموزش تولید با آموزش حرکات دهانی غیر گفتاری بر گفتارکودکان 6-4 ساله ی مبتلا به اختلال واجی - صفحه:52-61

  tick  مقایسه اثر اسپلینت داینامیک جدید و استاتیک مرسوم بر میزان درد و توانایی های عملکردی دست در زنان مبتلا به سندروم دکورون - صفحه:62-71

  tick  بررسی تاثیر روش درمانی پاسخ محور بر توانایی آغازگری کودکان اوتیستیک - صفحه:72-77

  tick  اعتبار و تکرارپذیری Dual Digital Inclinometer در اندازه گیری زاویه کایفوز پشتی در زنان بالای 45 سال - صفحه:78-84
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved