>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1393 - دوره:15 - شماره:3


  tick  تاثیر کفی فانکشنال و کفش طبی بر تعادل ایستایی در کودکان دچار صافی کف پا انعطاف پذیر - صفحه:10-17

  tick  بررسی اثربخشی تحریکات وستیبولار بر توجه دیداری کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش فعالی - صفحه:18-25

  tick  نقش حمایت اجتماعی ادراک‌شده در پیش‌بینی اختلالات روانشناختی افراد معلول جسمی حرکتی و مقایسه آن با افراد عادی - صفحه:26-35

  tick  تاثیر فعالیت های بدنی منتخب بر مهارتهای ادراکی- حرکتی کودکان با ناتوانی های یادگیری عصبی- روان شناختی تحولی پیش از دبستان - صفحه:36-43

  tick  تاتیر 5 هفته تمرینات پروپریوسپتیو بر تعادل پویای بسکتبالیست های مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا - صفحه:44-51

  tick  تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد بدبینانه دانش آموزان پسر با اختلال نارساخوانی - صفحه:52-63

  tick  بررسی پایایی آزمون ارزیابی عملکردی مهارت های خود مراقبتی (Pass)در بررسی مراقبت از خود بیماران Multiple Sclerosis بزرگسال مراجعه کننده به بخش‌های توانبخشی شهر تهران - صفحه:64-71

  tick  بررسی تاثیر آنی کفی دارای حمایت قوس طولی-داخلی و پد متاتارس بر توزیع فشار کف پا در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید - صفحه:72-78
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved