>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1393 - دوره:15 - شماره:1


  tick  بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر حرمت خود دانش‌‌آموزان پسر ناشنوا - صفحه:3-12

  tick  بررسی قابلیت یادگیری سازمانی و موانع و تسهیل کننده های آن از دیدگاه کارکنان مراکز توانبخشی بهزیستی شهر تهران در سال 1391 - صفحه:13-20

  tick  طراحی فرم مکمل مقیاس عملکرد کاری کانادایی: تجزیه و تحلیل آیتم و پیشنهاداتی برای پالایش - صفحه:21-28

  tick  آیا می‌توان از کفش ناپایدار به عنوان کفش تمرینی ایمن در تمرینات بازتوانی و توانبخشی استفاده نمود؟ - صفحه:29-36

  tick  عملکرد دانش‌آموزان دیرآموز اول ابتدایی در مقیاسهای هوشی وکسلر، لایتر و گودیناف - صفحه:37-44

  tick  بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه در استان همدان - صفحه:45-52

  tick  مقایسه تاثیرات تمرین درمانی و روش پیلاتس بر عملکرد و حس عمقی بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو: یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی - صفحه:53-62

  tick  تاثیر نوارپیچی مچ پا به روش مولیگان بر تعادل پویا ورزشکاران با و بدون ناپایداری مزمن مچ پا - صفحه:63-70

  tick  بررسی رشد حرکتی شیرخواران 2-0 ساله شهر همدان براساس آزمون پی بادی - صفحه:71-76

  tick  مشکلات جداسازی اصوات گفتاری همزمان در کودکان کم شنوا - صفحه:77-84
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved