>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1385 - دوره:7 - شماره:4


  tick  آسیب شناسی روانی و مشکلات شخصی و ارتباطی مردانی که مرتکب خشونت خانوادگی می شوند - صفحه:6-10

  tick  نقش توانبخشی شناختی در کاهش نقائص کارکردهای اجرایی و نشانه های وسواسی - اجباری بیماران اسکیزو - وسواسی - صفحه:11-24

  tick  بررسی بیومکانیکی ترمیم خود به خودی آسیب های غضروفی - استخوانی در زانوی خرگوش - صفحه:25-29

  tick  بررسی نگرش کارکنان مراکز جامع توانبخشی بهزیستی استان تهران نسبت به وضعیت عوامل درون سازمانی استرس زا و شدت استرس زائی آنها - صفحه:30-35

  tick  تعیین نیازهای توانبخشی صدمات ارتوپدی در زلزله بم - صفحه:36-40

  tick  رابطه فشار روانی با رضامندی زناشویی در والدین کودکان عقب مانده ذهنی - صفحه:41-46

  tick  مقایسه توانایی تکرار ناکلمه در کودکان لکنتی و غیر لکنتی 5 - 8 ساله : بررسی فرضیه اصلاح پنهان - صفحه:47-51

  tick  مقایسه تمیز ادراک بینایی در سه گروه از دانش آموزان عادی ، عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و دارای اختلالات یادگیری شهر تهران - صفحه:52-56

  tick  ارزیابی وضعیت آموزشی رشته های توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از دیدگاه دانشجویان در سال 83 -1382 - صفحه:57-64

  tick  تاثیر خشونت های جنسی در بروز اختلال استرس پس از ضربه ( Ptsd) - صفحه:65-74

  tick  گزارش یک مورد بیمار مبتلا به سندرم ولفرام - صفحه:75-77
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved