>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1389 - دوره:11 - شماره:4


  tick  بررسی مهارتهای ادراک بینایی در کودکان عادی ۷ تا ۱۳ ساله شهر تهران - صفحه:8-14

  tick  بررسی تأثیر یک برنامه درمانی تلفیقی در بیماران دچار نشانگان درد ناحیه‌ای مزمن نوع یک - صفحه:15-18

  tick  تحول نظریه ذهن دانش‌آموزان عقب‌مانده ذهنی و ارتباط آن با تعداد خواهران و برادران - صفحه:19-27

  tick  بررسی تأثیر آزمون مستقیم بالا آوردن پا به‌صورت فعال بر تونوسیته و فعالیت عضلات ثبات‌دهنده لگن در زنان - صفحه:28-34

  tick  استانداردسازی مقیاس رشدی-‌حرکتی پی‌بادی در کودکان 60 تا 71 ماهه شهر شیراز - صفحه:35-41

  tick  بررسی تأثیر حرکات اصلاحی بر انعطاف‌پذیری و قدرت در دختران نوجوان اسکولیوتیک وضعیتی - صفحه:42-46

  tick  رابطه سبکهای مقابله با استرس و خودکارآمدی با رضایت از تجربیات بالینی در دانشجویان کارورز رشته‌های توانبخشی - صفحه:47-54

  tick  مقایسه تاثیر نظام ارتباطی مبادله تصویری و گفتاردرمانی بر رشد ارتباط کودکان 8-4 ساله درخودمانده - صفحه:55-59

  tick  ارتباط جایگاه ضایعه مغزی با نوع زبان پریشی در بیماران فارسی زبان مبتلا به سکته مغزی - صفحه:60-66

  tick  تأ‌ثیر مکالمه با تلفن همراه بر زمان واکنش رانندگان به محرک شنوایی: بررسی نظریه منابع چندگانه و منبع مرکزی توجه - صفحه:67-72

  tick  توسعه نسخه‌ فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت-۱۰۰ - صفحه:73-82

  tick  بررسی فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب از دیدگاه کارکنان مراکز روزانه سازمان بهزیستی شهر تهران - صفحه:83-88
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved