>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1389 - دوره:11 - شماره:5


  tick  تاثیر ماساژ بر رشد و تکامل شیرخواران - صفحه:8-14

  tick  آیا شدت اضطراب در مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی بالاتر از مادران کودکان عادی است؟ - صفحه:15-20

  tick  پاسخ های عضلانی برانگیخته دهلیزی (Vemp) در کودکان - صفحه:21-25

  tick  بررسی تاثیر رویکرد آموزش نمونشی در بهبود عملکرد حرکتی درشت کودکان فلج مغزی اسپاستیک 3 تا 6 ساله در موسسه توانبخشی ولیعصر (عج) تهران - صفحه:26-30

  tick  مقایسه درک ساخت های مشتق از حرکت نحوی بین کودکان آسیب دیده شنوایی با کودکان شنوا - صفحه:31-39

  tick  بررسی ارتباط حاملگی پر خطر با تاخیر تکاملی کودکان 60-4 ماهه شهر اصفهان سال89-1388 - صفحه:40-49

  tick  تاثیر آموزش هنرهای تجسمی بر افزایش مهارتهای ادراک بینایی دانش آموزان حساب نارسا - صفحه:50-57

  tick  تاثیر محدودیت درمانی تعدیل یافته بر کیفیت گرفتن در کودکان فلج مغزی نیمه بدن - صفحه:58-64

  tick  بررسی تاثیر برنامه تحریکات دهانی بکمن بر زمان دستیابی به تغذیه دهانی مستقل نوزادان نارس بستری در واحد مراقبتهای ویژه نوزادان - صفحه:65-72

  tick  بررسی اثربخشی تقویت کننده پته ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی پایه سوم راهنمایی - صفحه:73-79

  tick  تاثیر نقاشی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی شهرستان کرج - صفحه:80-87

  tick  تاثیر نمایش عروسکی(همراه با نور Uv)در کاهش پرخاشگری دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر - صفحه:88-93

  tick  مقایسه ویژگی های جمعیت شناختی و زیستی والدین کودکان بیش از یک فرزند استثنایی با والدین کودکان عادی - صفحه:94-104
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved