>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1388 - دوره:10 - شماره:4


  tick  بررسی تاثیر تمرینات استقامتی – مقاومتی بر ظرفیت بدنی و شاخص های تن سنجی بیماران قلبی - صفحه:8-14

  tick  مقایسه درک ترکیبات استعاری بین دانش آموزان آسیب دیده شنوایی با دانش آموزان شنوا در مقطع راهنمایی - صفحه:15-20

  tick  بررسی میزان تاثیر آسیب خفیف تا متوسط بینایی و شنوایی بر فعالیتهای روزمره زندگی و تعادل سالمندان - صفحه:21-25

  tick  مقایسه تصویر بدنی معلولین ورزشکار با معلولین و غیر معلولین غیر ورزشکار مرد - صفحه:26-31

  tick  مقایسه اولتراسونیک تغییرات ضخامت عضلات شکم در وضعیتهای مختلف در مردان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی و مردان سالم - صفحه:32-39

  tick  مقایسه نیازهای توجهی کنترل راه رفتن در ورزشکاران سالم و مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا - صفحه:40-45

  tick  بررسی پایایی نسخه فارسی مقیاس سنجش شدت خستگی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:46-51

  tick  بررسی ویژگی های گفتار و زبان کودکان حاصل از درمانهای کمک باروری - صفحه:52-57

  tick  بررسی پیوستگی 7 جایگاه ژنی برای ناشنوایی غیرسندرومی آتوزومی مغلوب در خانواده های ایرانی - صفحه:58-62
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved