>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی مکانیک مدرس   
سال:1395 - دوره:16 - شماره:6


  tick  بررسی خواص مکانیکی و تحولات میکروساختاری آلیاژ آلومینیومی Aa1100 فرایند شده به روش فرایند اتصال پرس تجمعی - صفحه:1-6

  tick  بررسی قابلیت روش بردار ضرب داخلی در شناسایی عیوب عدم نفوذ کناره و عدم نفوذ ریشه در جوش شیاری - صفحه:7-16

  tick  سرمایش طبیعی یک ساختمان‌ منفرد با سقف گنبدی در مناطق گرم و خشک با استفاده از سامانه سرمایش جذبی خورشیدی - صفحه:17-28

  tick  حل فرم بسته ورق‌های دایره‌ای و حلقوی با تکیه‌گاه‌های الاستیک تحت نیروهای غیریکنواخت عمودی و برشی - صفحه:29-40

  tick  بررسی امکان‌پذیری انجام فرآیند آهنگری دورانی توسط میز هگزاپاد و برآورد نیروی شکل‌دهی قطعه استوانه‌ای - صفحه:41-51

  tick  مطالعه عددی و تجربی جدایش رویه از هسته در سازه‌های ساندویچی کامپوزیتی با هسته موج‌دار ترکیبی تحت بار خمشی - صفحه:52-62

  tick  مطالعه مکانیزم مولکولی جدایش پیوند پی سلکتین/Psgl-1 تحت کشش با استفاده از روش دینامیک مولکولی - صفحه:63-70

  tick  استفاده از روش دینامیک مولکولی در تخمین خواص مکانیکی خمیر سیمان سخت شده در مقیاس نانو - صفحه:71-78

  tick  طراحی و پیاده سازی سخت افزاریِ پیش بینی کننده مسیر و کنترلر حالت لغزشی نمایی برای یک ربات اسکلت خارجی زانو - صفحه:79-90

  tick  بررسی عددی وتجربی تاثیر سرعت ابزار بر رشد ترک خستگی در اتصالات جوش کاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم 2024-T351 - صفحه:91-100

  tick  مقایسه دو شیوه برای حل معادله غیرخطی حاکم برای ارتعاشات میکرو حسگرهای الکترواستاتیکی - صفحه:101-107

  tick  برداشت انرژی از ارتعاشات پل تحت عبور جرم های متوالی با استفاده از مواد پیزوالکتریک - صفحه:108-118

  tick  تولید نانو کامپوزیت ترکیبی Al2024/Gr/Zro2 توسط فرآوری اصطکاکی اغتشاشی و بررسی اثر نسبت ترکیبی بر خواص مکانیکی و سایشی - صفحه:119-126

  tick  مدل‌سازی دینامیکی ربات‌های زمینی و فضایی در حالت زنجیرباز بر اساس فرمی از معادلات بولتزمان-هامل - صفحه:127-137

  tick  استفاده از انواع سیکل‌های رانکین آلی برای تولید هیدروژن و توان با بهره‌گیری از انرژی زمین گرمایی و الکترولایزر از نوع مبدل غشاء پروتونی (مطالعه مقایسه‌ای) - صفحه:138-148

  tick  طراحی و ساخت ربات موازی چهار شاخه با فضای کاری عاری از تکینگی با استفاده از الگوریتم زنبورعسل با هوش ازدحامی - صفحه:149-158

  tick  تحلیل ارتعاشات آزاد یک توربین بادی محور افقی با پایه متحرک - صفحه:159-170

  tick  استفاده از روش پخش‌آوایی به منظور بررسی روان کاری در یک یاتاقان لغزشی در حوزه زمان و فرکانس - صفحه:171-180

  tick  طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌کننده‌ تطبیقی برای کنترل موقعیت یک عملگر نیوماتیک تحت بارگذاری متغیر - صفحه:181-188

  tick  بررسی موردی اثر پارامترهای فیزیکی لوله تشدید هارتمن-اسپرنجر مخروطی بر جریان داخلی و عملکرد حرارتی دستگاه - صفحه:189-198

  tick  مطالعه آزمایشگاهی لزجت نانو سیال هیبریدی اکسید منیزیم و نانولوله کربنی در سیال پایه آب-اتیلن گلیکول - صفحه:199-204

  tick  طراحی بهینه پنل تقویت شده فشاری تحت قید کمانش با استفاده از مدل جایگزین گوسی - صفحه:205-216

  tick  نقشه‌برداری و مکان‌یابی هم‌زمان با استفاده از داده لیزر و روش نقشه‌برداری سریع بدون‌ردیابی با انطباق پویشی - صفحه:217-225

  tick  بررسی تاثیر لایه چینی و نیروی پیشران بر سرعت فلاتر بهینه بال کامپوزیتی - صفحه:226-236

  tick  بررسی مشخصه های عملکردی اجکتورهای بخار در نسبت های انبساط مختلف - صفحه:237-244

  tick  تکنیک بهینه سازی نوین بر مبنای ارتعاشات برای شناسایی توزیع ثوابت الاستیک و توان کسر حجمی ورق‌های مستطیلی مدرج تابعی - صفحه:245-254

  tick  بررسی عددی اثر نانوسیال بر انتقال حرارت در لوله‌ی حاوی ماده متخلخل جزئی با جریان سیال مغشوش - صفحه:255-258

  tick  حل دقیق نیمه معکوس برای تغییر شکل الاستوپلاستیک تیر با مدل ماده ی توانی - صفحه:259-270

  tick  مروری بر روش‌های تولید لوله های‌ فوق ریزدانه و نانوساختار توسط اعمال تغییر شکل پلاستیک شدید - صفحه:271-282

  tick  شبیه ساز عددی فرایند انتقال گرما و جرم در پارچه برای محلول الکترولیت - صفحه:283-290

  tick  شبیه‏سازی عددی عملیات حفاری زیرتعادلی همراه با تولید نفت و گاز از مخزن با استفاده از مدل دوسیالی تک فشاری - صفحه:291-302

  tick  بررسی تجربی و عددی اثر شکل تقویت کننده ها بر رفتار خمشی ورق های کامپوزیتی مشبک - صفحه:303-311

  tick  بررسی سیکل یک- تناوبی پایدار حرکت ربات دوپای غیرفعال صفحه‌ای الاستیک - صفحه:312-320

  tick  مدل‌سازی و سنجش حساسیت دینامیکی ربات‌های صفحه‌ای سری لولایی نسبت به پارامترهای طراحی بر مبنای روش‌های سوبل و ای‌ فست - صفحه:321-332

  tick  تحلیل و مقایسه بار کمانش سازه‌های تخت مشبک تحت بار فشاری محوری - صفحه:333-344

  tick  تعیین کمّی مکانیزم‌های خرابی در چند لایه‌های کامپوزیتیِ سوراخ‌دار با روش‌های نشرآوایی و المان محدود - صفحه:345-352

  tick  شبیه سازی انتشار امواج توسط پروب آرایه فازی خطی با طراحی بهبودیافته در آزمون های بازرسی فراصوتی - صفحه:353-361

  tick  روشی برای توالی سنجی مولکول دی‌ان‌ای با استفاده از نانولوله کربنی: مطالعه دینامیک مولکولی - صفحه:362-366

  tick  مطالعه عددی و تجربی تاثیر نواقص هندسی بر بار کمانش تحت نیروی محوری در استوانه های کامپوزیتی سوراخ‌دار و بدون سوراخ - صفحه:367-377

  tick  تحلیل و طراحی سیستم تله اپراتوری دوجانبه غیرخطی در تماس با محیط غیرمنفعل - صفحه:378-386

  tick  پیاده‌سازی کنترل وضعیت ربات پرنده هشت ملخه در یک ردیابی مسیر خودمختار - صفحه:387-395

  tick  تحلیل تجربی و عددی تاثیر عمق غوطه‌وری بر فرکانس‌های طبیعی صفحه دایروی مقید محیطی مغروق نزدیک سطح آزاد آب - صفحه:396-402
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved