>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی مکانیک مدرس   
سال:1395 - دوره:16 - شماره:7


  tick  مدل تحلیلی مبتنی بر میکرومکانیک برای پیش‌بینی خواص الاستیک کامپوزیت‌های با الیاف بافته‌شده - صفحه:1-11

  tick  مدل سازی کاویتاسیون گسترده بر روی بال با استفاده از مدل غیرخطی جزئی روش المان مرزی - صفحه:12-22

  tick  بررسی تجربی برهم کنش رویه‌های آلومینیومی با هسته لانه زنبوری در سازه ساندویچ پنل در نفوذ شبه استاتیکی و دینامیکی - صفحه:23-31

  tick  کنترل غیر خطی مقاوم ∞H و پیشبین برای ردیابی مسیر کوادروتور با استفاده از تخمین پارامتر های سیستم - صفحه:32-42

  tick  تاثیر رفتار کارسختی فلز در تحلیل تئوری و تجربی فرآیند فورج قالب باز ورق چند لایه - صفحه:43-50

  tick  توسعه روش المان محدود طیفی تصادفی مرتبه بالا برای تحلیل عدم‌قطعیت‌های محیط‌های پیوسته دوبعدی - صفحه:51-60

  tick  روشی جدید برای بهبود توزیع ضخامت ورق در فرایند شکل‌دهی تدریجی - صفحه:61-70

  tick  مطالعه‌ی تجربی ضریب پسا و ساختار جریان یک مدل متقارن محوری و عوامل موثر بر آن، در تونل باد - صفحه:71-82

  tick  مطالعه میدانی ابعاد درز درب و پنجره‌های رایج ایران و پیشنهاد روابط محاسبه نفوذ هوا از آن‌ها - صفحه:83-92

  tick  ارتقاء سیستم کنترل عددی ماشین‌ابزار هگزاپاد با افزودن جبران شعاع ابزار پنج‌محوره - صفحه:93-98

  tick  تحلیل کمانش و فلاتر پنل ساندویچی مرکب در جریان مافوق صوت - صفحه:99-110

  tick  مطالعه‌ی سیستم مه‌آب برای پیش‌سرمایش هوای ورودی به کندانسور چیلر هواخنک - صفحه:111-120

  tick  بررسی تجربی و عددی اثرات نسبت طولی و زاویه حمله بر رفتار حرکتی استوانه با صفحات عمود بر آن - صفحه:121-132

  tick  مطالعه عددی کاهش درگ آیرودینامیکی دماغه‌ پخ با ترکیب اسپایک و تزریق جت محوری و عرضی - صفحه:133-142

  tick  تحلیل ارتعاشی پوسته استوانه ای Fml بهینه شده بر اساس معیار ماکزیمم فرکانس طبیعی تحت شرایط مرزی مختلف - صفحه:143-152

  tick  بررسی خصوصیات ترموفیزیکی نانوسیالات بر پایه آب-اتیلن گلیکول با استفاده از روش‌های شبیه‌سازی دینامیک مولکولی غیرتعادلی و دینامیک سیالات محاسباتی - صفحه:153-162

  tick  بررسی روش تابع اولیه‌گیری نیمه‌ضمنی بر پایه نگاشت نمایی برای مومسانی وان -مایسز با سخت شوندگی درهم خطی - صفحه:163-169

  tick  بررسی متغیرهای اصلی ریخته گری گریز از مرکز بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت آلومینیم- برنج - صفحه:170-178

  tick  مدل سازی اثرات متقابل تبخیر، احساس حرارتی و غلظت آلاینده کلر در یک استخر شنای سرپوشیده - صفحه:179-188

  tick  روند نمای طراحی مفهومی حامل فضایی با رویکرد پردازش آماری برمبنای حساسیت سرعت نسبت به نیروهای موثر خارجی - صفحه:189-199

  tick  بررسی عددی تاثیر زبری پره و کانال‌های خنک کاری بر توزیع دمای پره توربین گاز - صفحه:200-206

  tick  کمینه‌سازی تولید آلاینده‌ها در کنار بیشینه‌سازی تابش از یک شعله گاز طبیعی با هوای مرحله‌ای شده - صفحه:207-218

  tick  ساخت و مجهزسازی ماشین ضربه‌سقوطی کم‌سرعت جهت تعیین ظرفیت جذب انرژی در فوم کامپوزیتی با زمینه آلومینیوم - صفحه:219-228

  tick  کاربرد روش شبکه بولتزمن برای شبیه‌سازی جریان گازی در یک میکروکانال تحت تاثیر میدان مغناطیسی - صفحه:229-240

  tick  مطالعه تجربی پاسخ ورق‌های دایروی ایزتروپ به بارگذاری حاصل از انفجار زیر آب، ایجاد شده توسط شاک تیوب مخروطی - صفحه:241-250

  tick  تحلیل رفتار دینامیکی ورق‌های دایره‌ای و حلقوی هدفمند با تغییرات پله‌ای ضخامت تحت نیروهای دینامیکی مختلف - صفحه:251-260

  tick  تولید پلی‌یورتان فوم نرم تقویت شده با نانو ذرات آلومینا و بررسی رفتار آکوستیکی و مکانیکی آن - صفحه:261-266

  tick  مطالعه تجربی تاثیر تزریق هوا در از بین بردن استال دورانی در یک کمپرسور محوری - صفحه:267-274

  tick  بررسی عددی اثر عدد ماخ جریان آزاد بر عملکرد یک دهانه ورودی تراکم ترکیبی - صفحه:275-284

  tick  ارائه راهکار کاهش آلودگی و معیار سنجش جریان تهویه در پارکینگ ‌های بسته چندطبقه - صفحه:285-296

  tick  شبیه سازی عددی جریان دوفازی پلیمر غیر نیوتنی در محیط های متخلخل برای ازدیاد برداشت نفت - صفحه:297-307

  tick  شبیه‌سازی سیکل ترکیبی رانکین بخار و آلی از منظر انرژی و اگزرژی -اقتصادی با محرک گازهای اتلافی - صفحه:308-316

  tick  طراحی استراتژیک سیستم‌های مکانیکی در فضای غیر همکارانه با استفاده از نظریه بازی - صفحه:317-326

  tick  طراحی، ساخت و تحلیل سینماتیک یک نوع ربات موازی با سه درجه آزادی انتقالی - صفحه:327-334

  tick  مطالعه پارامتری جریان صوتی در سیال زیستی غیرنیوتنی - صفحه:335-342

  tick  مطالعه عددی ساختار موج دتونیشن در محفظه‌ای حلقوی - صفحه:343-352

  tick  مدلسازی و کنترل عملگر آلیاژ حافظه دار با روش مد لغزشی فازی - صفحه:353-360

  tick  حل تحلیلی استراتژی خط‌دید بهینه برای سیستم‌ هدایت و کنترل یکپارچه ساده‌شده برای اهداف ثابت - صفحه:361-372

  tick  شبیه سازی برخورد همزمان دو قطره موازی بر روی لایه ی نازک مایع با استفاده از روش شبکه بولتزمن - صفحه:373-384

  tick  بررسی برهم‌کنش بین نانوعملگر پریفولدینی و محموله بیماری‌زای دیمر آمیلوئید بتا به روش دینامیک مولکولی - صفحه:385-391

  tick  بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر پروفیل لاینر بر خردایش آسیای نیمه خودشکن مجتمع مس سرچشمه - صفحه:392-398

  tick  ارائه مدل پیش بینی افزایش غلظت آلاینده با زمان در پارکینگ های بسته مسکونی - صفحه:399-402
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved