>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی مکانیک مدرس   
سال:1395 - دوره:16 - شماره:3


  tick  مدل‌سازی رفتار دینامیکی آلومینیوم آلیاژی 5083 در فرآیند ماشین‌کاری - صفحه:1-7

  tick  شبیه سازی برخورد قطره با فیلم نازک مایع به کمک مدل چندفازی شبه پتانسیل - صفحه:8-16

  tick  شبیه سازی عددی و بهینه سازی عملکرد نفوذگر چاه نفت - صفحه:17-26

  tick  هم مرجع سازی کاملا خودکار ابرهای نقاط با استفاده از ویژگی های سطح - صفحه:27-34

  tick  توسعه‌ی یک الگوی جدید برای به‌روزرسانی مدل المان محدود اتصالات پیچی و مقایسه کارآیی آن با رویکرد لایه واسط - صفحه:35-42

  tick  بررسی تجربی تاثیر جنس الکترولیت برروی مشخصه های ماشین کاری فولاد ضد زنگ 304 در فرآیند ماشینکاری الکتروشیمیایی(Ecm) - صفحه:43-54

  tick  شبیه سازی عددی شکست جت مایع با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار (Sph) - صفحه:55-66

  tick  تحلیل اثرات پارامترهای هندسی و عملکردی یک میکروپمپ لزجتی با رویکرد کمینه‌سازی تولید آنتروپی به روش لتیس-بولتزمن - صفحه:67-78

  tick  محاسبه ضرایب شدت تنش استاتیکی و دینامیکی در مواد تابعی ارتوتروپیک با روش جابجایی - صفحه:79-86

  tick  بهینه‌سازی حرکات دورانی پاشنه و پنجه برای ربات دو بعدی انسان‌نما مجهز به مفصل پنجه فعال - صفحه:87-97

  tick  بررسی آزمایشگاهی اثر دما و کسر حجمی نانوذرات بر لزجت نانوسیال هیبریدی غیرنیوتنی - صفحه:98-104

  tick  بررسی آزمایشگاهی جریان الکترو-اسمز در اثر جریان و رطوبت گازهای ورودی به پیل سوختی تک سلولی غشا پلیمری - صفحه:105-111

  tick  طراحی کنترل‌کننده مد لغزشی ترمینال سریع با ساختار جدید برای مبدل جریان مستقیم به ‌مستقیم کاهنده - صفحه:112-120

  tick  مدلسازی یک بعدی انتقال حرارت دوفازی در ساختار متخلخل دوگانه - صفحه:121-131

  tick  بررسی تجربی و عددی چقرمگی شکست مود دو پلی‌متیل متاکریلات چقرمه شده با لاستیک با استفاده از روش کار ضروری شکست - صفحه:132-140

  tick  مدل‌سازی و بهینه‌سازی یک سیستم پیل سوختی محرک خودرو با قدرت 50 کیلووات - صفحه:141-152

  tick  طراحی، ساخت و توسعه یک انکودر خازنی خطی با استفاده از القای الکترواستاتیک - صفحه:153-160

  tick  بررسی مسیر گسترش ترک در شیارهای Vشکل نوک گرد تحت بارگذاری مرکب I/Ii - صفحه:161-172

  tick  مطالعه عددی انتقال حرارت درون مبدل حرارتی دولوله‌ای آکنده از ماده متخلخل برای جریان سیال مغشوش - صفحه:173-184

  tick  بررسی شکل‌پذیری لوله آلیاژ آلومینیم 6063 در دمای بالا به کمک آزمون چند- برآمدگی با فرآیند شکل‌دهی داغ با دمش گاز - صفحه:185-192

  tick  بررسی تجربی تاثیر نانولوله های کربنی بر مود اول چقرمگی شکست بین لایه ای کامپوزیت شیشه/اپوکسی - صفحه:193-201

  tick  روشی هندسی جهت بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت های تقویت شده با ذرات - صفحه:202-210

  tick  طراحی و آزمایش یک مجموعه مولد گاز پیشرانه جامد عملگر گازی سطح کنترل یک پرنده - صفحه:211-222

  tick  تاثیر سایش جانبی ابزار روی زبری، بافت، میکروسختی و مقاومت به خوردگی الکتروشیمیایی سطح در فرایند فرزکاری سرعت‌بالا - صفحه:223-231

  tick  مدل غیرنیوتنی جریان خون پالسی در طول رگ الاستیک با گرفتگی متوالی - صفحه:232-238

  tick  مطالعه تاثیر سرعت در مرزی متحرک محفظه‌های دو بعدی بر انتقال حرارت جابه‌جایی ترکیبی گازهای تابشی به روش عددی - صفحه:239-250

  tick  طراحی سیستم کنترل بردار تراست به‌وسیله پاشش مایع داخل نازل و شبیه‌سازی عددی جریان وابسته - صفحه:251-262

  tick  ارایه مدل سه بعدی اصلاح شده بدون فشار برای تحلیل رفتار ساختاری غیرخطی دریچه آیورت قلب انسان در شرایط دینامیکی - صفحه:263-272

  tick  مساله راه رفتن ربات معلول: رویکردی متفاوت به مساله راه رفتن ربات های دوپا - صفحه:273-284

  tick  تحلیل عددی و تجربی جدایش پوشش‌های سد حرارتی تحت بارگذاری خستگی حرارتی - صفحه:285-294

  tick  بررسی تجربی و عددی وارونگی داخلی پوسته های استوانه‌ای فلزی تحت ضربه محوری - صفحه:295-304

  tick  تغییرات سرعت امواج فراصوتی طولی در حضور یک گرادیان درجه حرارت؛ بخش اول: مدلهای دو بعدی تیوری و عددی - صفحه:305-310

  tick  بررسی رفتار ارتعاشی تسمه زمانبندی در طول آزمون دوام به کمک شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:311-318

  tick  شناسایی نواحی مربوط به رویه‌ی جاروبی از داده‌های ابر نقاط با استفاده از تیوری رویه‌های سینماتیک و جابجایی‌های لغزش‌پذیر - صفحه:319-330

  tick  طراحی بهینه سازه های مخروطی و استوانه ای ساندویچی فیرینگ ماهواره بر با استفاده از الگوریتم ترکیبی - صفحه:331-341

  tick  مدل سازی تبخیر قطره بیودیزل؛ تاثیر شرایط کاری و ترکیب سوخت - صفحه:342-352

  tick  طراحی مسیر زمان بهینه برای مکانیزم چهار لینکی به روش غیر مستقیم - صفحه:353-363

  tick  انتشار موج شوک در جامد آرگون به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی: بررسی تاثیر کرنش اولیه - صفحه:364-370

  tick  بهینه سازی تطبیقی ردیابی مسیر ربات ماهر با استفاده از استراتژی کنترل ولتاژ - صفحه:371-382

  tick  تحلیل عملکرد یک سیستم تولید همزمان برق، حرارت و سرما برپایهی پیل سوختی پلیمری تحت شرایط کاری مختلف - صفحه:383-394

  tick  بررسی تجربی تاثیر پارامترهای فرایند ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی بر روی مقاومت به خستگی فولاد 16mncr5 - صفحه:395-400
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved