>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی مکانیک مدرس   
سال:1394 - دوره:15 - شماره:12


  tick  کاربرد روش متعامدسازی گرام-اشمیت در کمی سازی عدم قطعیت مسایل دینامیک سیالات محاسباتی با توابع توزیع احتمال دلخواه - صفحه:1-8

  tick  یک روش نوین و جامع برای شکلدهی به کمک لیزر سطوح استوانهای با شعاع انحنای دلخواه - صفحه:9-16

  tick  شناسایی ترک خستگی در سازه های تیری شکل با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع گربه - صفحه:17-24

  tick  بهینه‌سازی جاذب انرژی لانه‌زنبوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر اساس سطوح پاسخ و طراحی آزمایش‌ها؛ بخش نخست: بررسی مشخصات ضربه‌پذیری - صفحه:25-36

  tick  بهینه‌سازی جاذب انرژی لانه‌زنبوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر اساس سطوح پاسخ و طراحی آزمایش‌ها؛ بخش دوم: فرایند بهینه‌سازی - صفحه:37-45

  tick  حل تحلیلی میدان های الکتروالاستیک در محیط های پیزوالکتریک همسانگرد جانبی با توزیع متناوب نانوساختارهای کوانتومی: بررسی اثر هندسه نانوساختارها - صفحه:46-54

  tick  تولید کامپوزیت سطحی آلومینیم 5083 با ذرات اکسید تیتانیم و بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی و سایش آن - صفحه:55-62

  tick  مقایسه بازده عملی کنترلرهای جانمایی ‎قطب و مودلغزشی برای کنترل موقعیت ربات‌ موازی کابلی صفحه‌ای با پردازش تصویر - صفحه:63-74

  tick  کنترل پذیری گیره ایی شبکه های دینامیکی بر اساس عملکرد حرکت همگام - صفحه:75-83

  tick  محاسبه ضریب شدت تنش ترک های سطحی در یک خانواده از دیسک های دوار نازک و ضخیم با استفاده از تابع وزن دو بعدی - صفحه:84-94

  tick  بازیابی تعادل یک ربات چهارپا با تنظیم بهینه نیرو‌های قیدی و شتاب‌های بدنه - صفحه:95-106

  tick  پارامترهای موثر در نیروی فرآیند اکستروژن پیش فرم پره آلیاژ Ti-6al-4v - صفحه:107-112

  tick  بررسی اثر فاق بر عمر خستگی نمونه های استوانه ای فولاد Hsla100 در بارگذاری خمشی چرخان با روش تجربی و نظریه ضعیف ترین عضو - صفحه:113-120

  tick  مدل‎سازی حرارتی - هیدرولیکی و بهینه‎سازی مبدل‎های حرارتی چندجریانی صفحه‎ای- فین‎دار با فین‎های مستطیلی با استفاده از الگوریتم ژنتیک - صفحه:121-131

  tick  کنترل بهینه غیرخطی مساله ملاقات مداری برای مدار هدف دایروی و بیضوی - صفحه:132-142

  tick  مطالعه عددی توربین داریوس با استفاده از مدل شش درجه آزادی برای درنظرگرفتن اثر اینرسی و برهم‌کنش میان سیال و جسم صلب - صفحه:143-152

  tick  بررسی رفتار مکانیکی سرخ‌رگ‌ها‌ی انسانی در تغییر شکل‌های بزرگ براساس تیوری الاستیسیته غیرخطی - صفحه:153-158

  tick  بهبود جوشش استخری با ایجاد میکرو/نانوساختارهای متخلخل الکترونشست شده روی سطح مس - صفحه:159-167

  tick  بررسی عددی مقایسه جذب نانوذرات مغناطیسی در بافت سالم و سرطانی تحت تاثیر میدان مغناطیسی غیریکنواخت - صفحه:168-174

  tick  مطالعه میکروسختی و لایه سفید در فرزکاری فولاد سخت با استفاده از روش طراحی آزمایش رویه پاسخ - صفحه:175-182

  tick  بررسی تاثیرجریان جوش کاری بر ریزساختار، سختی و مقاومت به سایش رسوب سخت‌پوشانی بر روی فولاد کربنی - صفحه:183-188

  tick  کنترل‌کننده‌ی مد لغزشی مرتبه دوم تطبیقی برای سیستم‌های نامعین غیرخطی دو ورودی-دو خروجی و کاربرد در هلیکوپتر دو درجه آزادی - صفحه:189-199

  tick  شبیه سازی و آنالیز حساسیت ارتعاشات غیرخطی حرکت های کوپل غلت و عمودی یک شناور - صفحه:200-208

  tick  کنترل غیرخطی تحمل خطای پرواز هواپیمای مسافربری در حضور خطا و شکست عملگرهای کنترلی - صفحه:209-220

  tick  طراحی سیستم کنترل مبتنی بر بازخورد موقعیت و تخمین اختلال در تثبیت موقعیت دینامیکی شناورهای دریایی - صفحه:221-231

  tick  شبیه‌ سازی عملکرد حرارتی سیستم پمپ حرارتی خورشیدی انبساط مستقیم جهت گرمایش آب در شرایط اقلیمی شهر کرمانشاه - صفحه:232-242

  tick  بهینه سازی پارامترهای موثر بر صفحات همسانگرد حاوی گشودگی های چندضلعی منتظم با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات - صفحه:243-253

  tick  ارزیابی دقت روش‌های حوزه‌ی زمان شناسایی مودال از نوع چند ورودی- چندخروجی در آنالیز مودال آزمایشگاهی و عملیاتی - صفحه:254-264

  tick  بررسی همگرایی درروش آیزوژیومتریک در قالب مسیله ی الاستیک آزمون فشار قطری با تکینگی حاصل بار نقطه ای - صفحه:265-271

  tick  فرمول‌ بندی اجزای محدود برای تحلیل استاتیکی غیرخطی ورق های ارتوتروپ با استفاده ازتیوری ورق اصلاح شده دو متغیره - صفحه:272-278

  tick  ارایه یک مدل مفهومی برای تحلیل رفتار دینامیکی سرشاسی خودرو در مرحله اولیه طراحی - صفحه:279-286

  tick  بررسی تغییر ضریب اصطکاک و تنش در پدیده‌ی خستگی مالشی به کمک دستگاه جدید طراحی شده - صفحه:287-294

  tick  بررسی تجربی و شبیه‌ سازی اثر پارامترهای سوراخ‌ کاری اصطکاکی بر طول بوش در ورق فولاد زنگ‌ نزن Aisi 304 - صفحه:295-302

  tick  شبیه سازی و تحلیل جریان در مولد بخار افقی نیروگاه هسته ای بوشهر - صفحه:303-310

  tick  مدل‌ سازی و شبیه‌سازی دینامیک سه‌ بعدی حرکت نانوذرات بیولوژیکی با استفاده از نانوربات Afm - صفحه:311-316

  tick  مسیریابی ربات موازی صفحه ای 3-Rrr برای جلوگیری از تداخل های مکانیکی به کمک روش میدان پتانسیل مجازی - صفحه:317-325

  tick  ارایه یک روش گالرکین ناپیوسته برای جریان های دوفازی در محیط متخلخل به وسیله محدود کننده شیب Mlp اصلاح شده - صفحه:326-336

  tick  شبیه‌ سازی دینامیک توربوپمپ موتور سوخت مایع همراه با اثر مسیرهای هیدرولیک درونی پمپ - صفحه:337-345

  tick  حل دقیق خمشی صفحات مدرج هدفمند چندلایه مگنتو- الکترو- الاستیک واقع بر بستر ارتجاعی با لحاظ اثرات لغزش بین لایه‌ ای - صفحه:346-356

  tick  بررسی تاثیر تنش های پسماند ناشی از کوینچ و ماشین‌ کاری بر اعوجاج قطعات جدارنازک - صفحه:357-366

  tick  تحلیل کمانش پوسته های مخروطی کامپوزیتی نسبتاً جدار ضخیم با استفاده از روش گالرکین و تفاضل مربعات - صفحه:367-375

  tick  مقایسه و توسعه مدل چند فازی شبه‌ پتانسیل برای معادلات حالت مختلف - صفحه:376-386

  tick  تشخیص موقعیت دوبعدی منبع صدا در صفحه شیشه ای با نرخ داده برداری پایین - صفحه:387-393

  tick  بهبود عملکرد حرارتی پره های مستطیلی شکل سوراخ دار - صفحه:394-404

  tick  بررسی تاثیر ثابت توانی به‌عنوان معیاری برای طراحی استاتیکی ورق چند لایه پیزوالکتریک هدفمند در بارگذاری حرارتی - صفحه:405-415

  tick  بررسی تجربی تاثیر افزودن نانو لوله‌ های کربنی بر نفوذ شبه استاتیکی برش پانچ در چند لایه‌ های کامپوزیتی شیشه/اپوکسی - صفحه:416-424

  tick  بررسی تاثیر استفاده از مدل‌های خزش نورتن و آسیب لیو- موراکامی در تعیین پارامتر مکانیک شکست در رژیم خزش (C*) - صفحه:425-434

  tick  بررسی تجربی فرایند شکلدهی لوله های آلومینیومی با روش دمش گاز در دماهای بالا و تولید قطعات با سطح مقطع مربعی - صفحه:435-442

  tick  تاثیر پوشش های چند لایه Tin/Ticn/〖Al〗_2 O_3 روی سطح مته کاربید تنگستن بر عملیات سوراخکاری چدن گرافیت کروی - صفحه:443-449

  tick  اثر روانکار بر پرشدگی عمق کانال صفحات دوقطبی فلزی با الگوهای شکل‌ دهی محدب و مقعر در فرآیند شکل‌ دهی لاستیکی - صفحه:450-460

  tick  بررسی دقت ابعادی میکروکانال‌های صفحات دوقطبی فلزی در فرایند شکل‌دهی لاستیکی - صفحه:461-471

  tick  بررسی تمرکز تنش در مواد مرکب تک لایه یک جهته با ترک های زاویه دار و دندانه ای - صفحه:472-480

  tick  تعیین قطر بهینه مبدل حرارتی هوا– زمین به روش تحلیلی جهت کاربرد تهویه مطبوع - صفحه:481-490
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved