>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی مکانیک مدرس   
سال:1394 - دوره:15 - شماره:11


  tick  مدل‌سازی اثر شتاب خارجی بر شیر سروو الکتروهیدرولیک دو مرحله ای فلاپر- نازل - صفحه:1-8

  tick  بررسی اثر دمای فرآیند بر روی خواص الاستیک و ویسکوالاستیک کامپوزیت های الیاف شیشه/پی وی سی - صفحه:9-16

  tick  بررسی اثر جهت‌گیری زبری سطح بر ناپایداری ترموالاستیک در سطوح لغزشی روان‌کاری‌شده - صفحه:17-25

  tick  سطح اَبر آب‌گریز استحکام بالا با استفاده از پلی تترافلورواتیلن، ذرات میکرومتری آلومینیوم و نانو ذرات اکسید سیلیسیم - صفحه:26-32

  tick  طراحی الگوریتم کنترلی بر مبنای سیستم تعلیق نیمه‌فعال برای کنترل آرایش مجموعه ربات‌های متحرک همکار به هنگام انتقال جسم - صفحه:33-42

  tick  شبیه‌سازی الکتروشیمیایی باتری سرب-اسید به روش رتبه‌کاسته بر پایه تجزیه متعامد سره - صفحه:43-53

  tick  تحلیل ارتعاشات آزاد سه بعدی نانوورق مستطیلی بر اساس تیوری الاستیسیته غیرمحلی - صفحه:54-62

  tick  شبیه سازی واجذب هیدروژن از مخازن بزرگ هیدرید فلزی و بررسی افزایش بهره وری با استفاده از پره های فلزی - صفحه:63-72

  tick  محاسبه حساسیت هندسه طراحی برای مدل المان محدود با استفاده از روش نیمه‏ تحلیلی بهبود یافته - صفحه:73-80

  tick  مقایسه مدول الاستیک حاصل از نانوسختی سنجی با میکروسکوپ نیروی اتمی و آزمون کشش نانوکامپوزیت‌های نانوسلولز/پلی‌لاکتیک اسید - صفحه:81-87

  tick  تحلیل تیوری اثر زمان کاویتاسیون بر رفتار الاستوپلاستیک ورق دایروی مستقر زیرآب تحت بار انفجاری - صفحه:88-96

  tick  تحلیل رفتار تیر الاستوپلاستیک تحت بار دینامیکی محوری با استفاده از معادلات انتقال - صفحه:97-104

  tick  مطالعه اثر هندسه طرح اتصال برتوزیع تنش پسماند و دما در قطعات جوشکاری شده از جنس فولاد زنگ نزن - صفحه:105-116

  tick  بهبود جبران‌ سازی جاذبه برای ربات توانبخشی آرنج محرکه کابلی با استفاده از کنترل‌ کننده مد لغزشی - صفحه:117-126

  tick  تعیین ثوابت معیار تسلیم Bbc2003 برای ورق‌های آلیاژ آلومینیوم ناهمسانگرد براساس آزمون کشش کرنش صفحه‌ای - صفحه:127-135

  tick  شناسایی مدل غیرخطی برای عناصر دستگاه آزمایش یک چهارم سیستم تعلیق خودرو - صفحه:136-142

  tick  مطالعه تجربی تاثیر متغیرهای لیزر بر روی خواص مکانیکی نمونه‌های پلی پروپایلن سینتر شده درچاپگرهای سه بعدی لیزری - صفحه:143-150

  tick  کنترل دما و جدایش جریان درلوله‌های U شکل با استفاده از محرک پلاسمایی Dbd - صفحه:151-161

  tick  تحلیل دقیق پدیده چتر ماشین‌ابزار در فضای پارامترهای سیستم - صفحه:162-168

  tick  مطالعه‌ی تجربی و عددی فرایند شکل‌ دهی پینی تنشی ورق‌های فلزی آلیاژ آلومینیوم - صفحه:169-180

  tick  بررسی تاثیر نوار مارپیچ برش خورده و نانوسیال آلومینا بر انتقال حرارت در مبدل حرارتی دولوله ای - صفحه:181-190

  tick  بررسی تاثیر اشباع اولیه نفت مخزن در عملکرد روش برداشت احتراق درجا با استفاده از شبیه‌سازی عددی - صفحه:191-202

  tick  بهبود عملکرد توربین بادی عمود محور با استفاده از تغییر مقاطع J شکل - صفحه:203-214

  tick  اثر یک جفت مانع دما ثابت بر جابجایی طبیعی سیالات غیرنیوتنی در یک محفظه مربعی - صفحه:215-224

  tick  تحلیل تجربی خواص مکانیکی پلی‌پروپیلن در حضور نانو صفحات گرافن و پلی‌اولفین الاستومر در زمان های ساخت متفاوت - صفحه:225-232

  tick  تشخیص و دسته‌بندی عیوب یاتاقان‌های شیار عمیق ساچمه‌ای با استفاده از تبدیل موجک و سیستم عصبی- فازی تطبیقی - صفحه:233-241

  tick  بررسی تحلیلی اثر پارامترهای مدل Gtn بر روی نمودار حد شکل‌دهی ورق‌های فلزی - صفحه:242-252

  tick  استفاده از روش ترکیبی شبکه بولتزمن و حجم محدود برای شبیه‌سازی جریان خون و انتقال جرم ذرات ال‌دی‌ال در رگ - صفحه:253-262

  tick  مدلسازی شتابگیری شناور پلنینگ در حوزه زمان و کنترل بهینه آن برای رسیدن به سرعت نهایی در حداقل زمان ممکن - صفحه:263-274

  tick  اثر پارامتر ناهمگنی بر ضریب شدت تنش یک نوار ترک دار از جنس مواد تابعی ارتوتروپیک تحت تنش های حرارتی - صفحه:275-283

  tick  بررسی آزمایشگاهی مشخصه‌های انجماد نانوسیال و مدل‌سازی به روش منطق فازی - صفحه:284-292

  tick  مطالعه عددی اثر میدان مغناطیسی یکنواخت خارجی بر اندرکنش حباب ها در ستون مایع لزج - صفحه:293-302

  tick  بررسی رفتار پسماند عملگر آلیاژ حافظه دار مغناطیسی با استفاده از مدل پرنتل-ایشلینسکی تعمیم یافته و اعتبارسنجی تجربی آن - صفحه:303-310

  tick  بررسی اثر موقعیت الکترودها بر روی شکل‌پذیری و توزیع ضخامت ورق های فلزی در روش شکل دهی الکتروهیدرولیک آزاد - صفحه:311-318

  tick  تحلیل کمانش پوسته‌ی مشبک کامپوزیتی براساس روش معادل‌سازی اصلاح شده - صفحه:319-329

  tick  تعیین تجربی چقرمگی شکست عرضی کامپوزیت شیشه اپوکسی بافته شده با استفاده از گیره جدید - صفحه:330-338

  tick  طراحی حامل فضایی به روش بهینه مشارکتی و بهینه مقاوم مشارکتی با رویکرد چند هدفی و عدم قطعیت - صفحه:339-350

  tick  کنترل ارتعاشات ارابه فرود شش درجه آزادی یک هواپیما با روش مدل مرجع و حداقل واریانس - صفحه:351-358

  tick  مدلسازی رفتار هایپرالاستیک لاستیک‌های ناهمگن مدرج تابعی تحت بارگذاری مکانیکی و حرارتی - صفحه:359-367

  tick  تاثیر به کارگیری مواد تغییرفازدهنده در پوشش های محافظ آتش نشان ها بر زمان تاب آوری حرارتی - صفحه:368-376

  tick  آنالیز مودال پره توربین بادی با استفاده از ماشین بینایی - صفحه:377-386

  tick  هدایت خط‌دید بهینه مرتبه دوم برای اهداف ثابت - صفحه:387-395

  tick  بررسی پارامتری ارتعاشات ورق ساندویچی با رویه‌های چند لایه مرکب و هسته هوشمند مگنتوریولوژیکال - صفحه:396-404
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved