>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی مکانیک مدرس   
سال:1394 - دوره:15 - شماره:8


  tick  اثر تنش‌های کوپل در میدان الاستودینامیک ناشی از موج الاستیک پراکنده‌شده توسط نانو حفره‌ محصور در محیط بی‌نهایت - صفحه:1-9

  tick  مطالعه عددی پارامترهای هندسی هسته و پوسته سولنویید ضربه‌زن در فرآیند قلمزنی ورق‌های فلزی - صفحه:10-18

  tick  بررسی کارایی الگوریتم جستجوی گرانشی در بهینه‌سازی سازه‌های ساندویچی تحت بارگذاری طولی با در نظر گرفتن قیدهای تسلیم و کمانش - صفحه:19-28

  tick  بررسی تجربی میدان دنباله یک مدل زیردریایی به وسیله پراب پنج حفره در تونل باد - صفحه:29-40

  tick  پیش بینی رشد آسیب در تولید لوله بدون درز با فرآیند نورد لوله سه غلتکه سرد - صفحه:41-50

  tick  ردیابی ترک در قاب‌ها با توجه به تغییرات فرکانس طبیعی به کمک روش اجزا محدود و الگوریتم کلونی مورچگان پیوسته - صفحه:51-58

  tick  بررسی تجربی تاثیر هندسه پروفیل مته بر عملکرد و دوام مته الماسه - صفحه:59-66

  tick  تحلیل عددی و آزمایشگاهی پاسخ محوری ایزولاتور الاستومری تحت اثر بارگذاری ضربه - صفحه:67-74

  tick  کاربرد تبدیل فوریه گسسته در زمان در شناسایی سیگنال‌های صوتی کشتی‌ها با استفاده از روش‌های کاهش بُعد و یادگیری توده‌ای - صفحه:75-84

  tick  بررسی جدایش بین لایه ای در چندلایه‌های کامپوزیتی تحت بارگذاری شبه استاتیکی و خستگی با روش نشرآوایی - صفحه:85-92

  tick  مطالعه عددی تاثیر و بهینه سازی زاویه چرخش محفظه مربعی و میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی و تولیدآنتروپی - صفحه:93-104

  tick  مطالعه عددی پخش و نشست ذرات کروی با اندازه نانو و میکرو در جریان گاز تراکم-ناپذیر آشفته در داخل یک کانال دارای زبری مصنوعی - صفحه:105-115

  tick  بررسی عددی اثر قطر الکترود بر قطر دکمه جوش و توزیع دمایی در جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای سوپر آلیاژ اینکونل 625 - صفحه:116-124

  tick  بررسی عددی و شبیه سازی پارامترهای موثر بر عیوب مقطع U شکل پیش سوراخ شده بیضی تولید شده توسط فرآیند غلتکی سرد - صفحه:125-133

  tick  تاثیرپذیری مشخصه های عملکردی موتور اشتعال جرقه‌ای تک سیلندر با تغییر موقعیت شروع‌ پاشش سوخت های بنزین و گاز طبیعی - صفحه:134-142

  tick  کاربرد تیوری ساختاری در اصلاح سایت جامع تولید همزمان حرارت و توان - صفحه:143-152

  tick  طراحی مسیر به کمک نقاط میانی و روش جرک– مینیمم در حضور موانع استاتیک برای بازوی رباتیکی 7 درجه آزادی - صفحه:153-163

  tick  بررسی عددی و بهینه سازی انتقال حرارت جابجایی ترکیبی و تولید آنتروپی در محفظه مربعی با درپوش متحرک - صفحه:164-174

  tick  بررسی عددی اثرات تزریق جت صوتی سیال بر مشخصات میدان جریان و کارایی کنترل بردار تراست در نازل مافوق صوت - صفحه:175-186

  tick  شبیه سازی عددی سوپر کاویتاسیون و محاسبه طول کاواک اطراف یک جسم غوطه ور - صفحه:187-196

  tick  مسیریابی بهینه ربات موازی تریپترون با سه درجه آزادی مستقل خطی با استفاده از بهینه‌سازی محدب و مفهوم افق پیش‌بین - صفحه:197-206

  tick  کنترل بهینه ارتعاشات شیمی ارابه فرود دماغه هواپیما - صفحه:207-215

  tick  مدلسازی و کنترل ربات متحرک چرخ دار مجهز به تریلی با چرخ کروی غیرفعال - صفحه:216-226

  tick  بهینه‌سازی تولید نفت در فرایند تزریق آب با استفاده از الگوریتم‌های Sqp و Abc و بکارگیری روش شبیه‌سازی خطوط جریان - صفحه:227-238

  tick  مطالعه عددی انتقال حرارت در فیلم تقطیر نانوسیال‌ روی یک صفحه مایل - صفحه:239-248

  tick  مطالعه تجربی اتصال آلومینیم به فولاد های ساده کربنی و گالوانیزه به روش ترکیبی جوشکاری- لحیم کاری - صفحه:249-259

  tick  تحلیل خنک‌کاری لایه‌ای لبه جلویی پره توربین مدل توسط دو رهیافت Des وLes - صفحه:260-270

  tick  تحلیل و شبیه سازی دینامیکی سیستم ارابه فرود هواپیما - صفحه:271-280

  tick  مدل سازی و کنترل غیرخطی یک عمودپرواز بدون سرنشین با ساختار جدید - صفحه:281-290

  tick  طراحی بهینه پوسته استوانه‌ای هدفمند با لایه پیزوالکتریک تحت بار متحرک - صفحه:291-300

  tick  بهینه سازی ویبروآکوستیک ورق تقویت شده در تماس با آب - صفحه:301-311

  tick  آیروترموالاستیسیته پوسته با فرض خمش استوانه‌ای به روش حجم محدود و باقی‌مانده وزنی گالرکین - صفحه:312-322

  tick  بررسی آماری نامعینی اتفاقی در لوله‌‌های حامل جریان چندفازی براساس مدل دینامیکی غیرخطی - صفحه:323-331

  tick  مدل‌سازی دینامیکی لغزش در گرفتن و جابجایی اجسام توسط انگشتان نرم - صفحه:332-340

  tick  حلّ شبه‌تحلیلی ضریب تمرکز تنش در صفحات همسانگرد حاوی دو گشودگی شبه-مستطیلی - صفحه:341-350

  tick  بهینه‌سازی چند هدفه کانال‌های خنککاری داخلی در پره توربین محوری - صفحه:351-359

  tick  تعیین فاصله مشخصه کششی در چندلایههای کامپوزیتی بافته شده ناچدار با روش خرابی پیش رونده - صفحه:360-370

  tick  طراحی معکوس مجرای خم 90درجه بین دیفیوزر شعاعی و دیفیوزر محوری یک کمپرسور گریز از مرکز - صفحه:371-378

  tick  کنترل مقاوم پرواز گروهی ماهواره‌ها در قالب ساختار مجازی - صفحه:379-385

  tick  بررسی تجربی تاثیر پارامترهای ورودی بر روی نرخ فرسایش و تنش پسماند در فرایند قالبگیری ماهیچه - صفحه:386-392

  tick  تحلیل عددی اثر معیارهای تسلیم پیشرفته بر پیش بینی کرنش ها و تنش های حدی در ورق های آلومینیومی ناهمسانگرد - صفحه:393-401

  tick  اندازه‌گیری خواص تشعشعی شیشه‌های پوشش‌دار و بررسی تاثیر آن‌ها بر تلفات انرژی - صفحه:402-410

  tick  فرآیند افزایش و کاهش تناوبی قطر (Cfs) به عنوان روش نوین تغییر شکل پلاستیک شدید در تولید لوله های ریزدانه با ضخامت کم - صفحه:411-416

  tick  مدل‌سازی تحلیلی تغییر شکل قطره مایع قرار گرفته در معرض جریان گاز - صفحه:417-428

  tick  کنترل امپدانس مقاوم ربات با رویکرد توان‌بخشی زانو - صفحه:429-437

  tick  توسعه روش«تعادل انرژی» برای محاسبه دامنه ارتعاش کابل دارای بیش از یک میراگر و تعیین بهترین محل نصب - صفحه:438-448
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved