>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی مکانیک مدرس   
سال:1394 - دوره:15 - شماره:7


  tick  ارتعاشات اجباری غیرخطی پوسته استوانه‌ای از جنس آلیاژ حافظه‌دار سوپرالاستیک تحت فشار داخلی متغییر با مکان و زمان - صفحه:1-12

  tick  ارایه یک مدل ساختاری دینامیکی-مایکرومکانیکی جهت پیش بینی رفتار برشی پلیمرها و پلیمرهای تقویت‌شده با نانوالیاف کربن - صفحه:13-21

  tick  مطالعه تجربی و تحلیلی عوامل موثر بر فرآیند تراکم پودر آلومینیومی تحت بار ضربه‌ای با سرعت پایین - صفحه:22-30

  tick  روشی نو درتعیین عمق ترک محور دوار با استفاده از آنتروپی چند مقیاسی جایگشتی و شبکه انفیس - صفحه:31-39

  tick  تحلیل عددی اثر شوک و پارامترهای مختلف بر جریان دوفاز در شیپوره همگرا-واگرا با روش‌های تعادلی و غیر تعادلی - صفحه:40-52

  tick  شبیه‌سازی و کنترل مود لغزشی- تطبیقی ربات تعادلی دوچرخ با معادلات دینامیکی بهبود یافته - صفحه:53-60

  tick  بررسی عددی و تجربی اثر مخزن بر سرعت فلاتر برای مدل بال ذوزنقه‌ای در رژیم مادون‌صوت تراکم ناپذیر - صفحه:61-72

  tick  مطالعه نظری و تجربی فرآیند لیزرکوبی آلیاژ آلومینیم 6061- T6 - صفحه:73-79

  tick  تحلیل پس کمانش پوسته های استوانه ای مدرج تابعی تقویت شده تحت بار فشاری خارجی و احاطه شده توسط بستر الاستیک - صفحه:80-88

  tick  ارایه روشی هندسی- تحلیلی برای محاسبه‌ی مدول‌های بین لایه‌ای در گرافن دو لایه - صفحه:89-97

  tick  روکش کاری اینکونل 718 با پودرکاربید تنگستن به روش پیشنشانی با استفاده از لیزر Nd:Yag - صفحه:98-106

  tick  معرفی روش زیرفضای تصادفی بر پایه تحلیل همبستگی استاندارد برای تحلیل ارتعاش محیطی سازه ها - صفحه:107-118

  tick  شبیه‌سازی دینامیک مولکولی رفتار جریان کویت درون نانو کانال با دیواره صاف و زبر - صفحه:119-130

  tick  بررسی رفتار مذاب آلومینیم و نیروی انقباضی در جفت فلزی آلومینیم- منیزیم ریخته گری شده به روش ریخته گری گریز از مرکز - صفحه:131-138

  tick  طراحی مسیر ربات دوپای سه بعدی با در نظر گرفتن دوران فعال مفصل پنجه پا - صفحه:139-148

  tick  مدل‌سازی ارتفاع جوش در فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ در حضور نانوذرات Tio2 توسط شبکه‌ی عصبی مصنوعی - صفحه:149-159

  tick  تاثیر نابالانسی جرمی روتور بر پایداری دینامیکی یاتاقان ژورنال هیدرودینامیکی غیرمدور دولُب با روانکار میکروپلار - صفحه:160-172

  tick  پیش بینی رشد آسیب مواد مرکب لایه ای تک جهته تحت بارگذاری متناوب با استفاده از یک مدل مبتنی بر انرژی - صفحه:173-180

  tick  بررسی تجربی میدان جریان روی ایرفویل بلانت در رینولدز بسیار کم - صفحه:181-187

  tick  طراحی، ساخت و کنترل ربات دو چرخ خود تعادلی - صفحه:188-198

  tick  بررسی مدل‏های احتراقی در شبیه‏سازی عددی کوره دوار سیمان - صفحه:199-208

  tick  پیش بینی مقدار گشتاور مورد نیاز درفرایند شکل دهی غلتکی سرد مقاطع کانالی شکل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی - صفحه:209-214

  tick  بررسی تجربی و شبیه سازی پارامترهای فرآیندی و هندسی به منظور شکل دهی صفحات دوقطبی فلزی با الگوی پین شکل - صفحه:215-226

  tick  تحلیل عددی جریان و مکانیزم تولید حرارت در یک لوله تشدید هارتمن- اسپرنجر - صفحه:227-238

  tick  مطالعه تجربی هیدرودینامیک الگوی اسلاگ در لوله‌های عمودی رو به بالا - صفحه:239-247

  tick  بررسی اثرات شتاب‌ ناگهانی خطی و دورانی بر مغز انسان - صفحه:248-260

  tick  مدل‌سازی خودکار گسترش ترک در اندرکنش با حفره و مرز ناهمگن بدون مش‌بندی مجدد - صفحه:261-273

  tick  تحلیل کمانش الاستیک- پلاستیک صفحه مستطیلی ضخیم با استفاده از نظریه تغییر شکل برشی مرتبه- بالای سینوسی - صفحه:274-284

  tick  کنترل وضعیت گام به عقب تطبیقی مدولار فیلتر شده فضاپیما در حضور گشتاور اغتشاشی - صفحه:285-296

  tick  بررسی اختلاط در ریزمخلوط‌گرهای ترکیبی الکترواسموتیک/ فشار محرک با بارسطحی ناهمگن - صفحه:297-306

  tick  بکارگیری روش آکوستیک امیشن جهت شناسایی کسر جرمی مواد بکار رفته در کامپوزیت های پلیمری بر اساس تحلیل موجک بسته ای - صفحه:307-312

  tick  مشاهده دینامیک حباب طی جریان جوشش تحت اشباع تحت شرایط مختلف تر شوندگی سطح در فشار اتمسفر - صفحه:313-320

  tick  مطالعه عددی تاثیر پارامترهای هندسی تیوب‌ شوک مخروطی انفجار زیر آب، بر عملکرد و بیشینه‌ی فشار تولیدی به منظور ارایه رابطه جرم معادل - صفحه:321-328

  tick  مقایسه خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌ هیبریدی پلیپروپیلن/تالک/گرافن و نانو کامپوزیت دوتایی پلیپروپیلن/گرافن - صفحه:329-335

  tick  افزایش قابلیت جهت دهی مجری نهایی در یک ربات سری- موازی کابلی - صفحه:336-344

  tick  تحلیل آماری تاگوچی در طراحی آزمایش های تجربی پوسته های کامپوزیتی به منظور جذب انرژی - صفحه:345-352

  tick  پیش بینی نیروی چرخشی ناپایا از فشار آکوستیکی میدان دور از پروانه دریایی توسط روش معکوس - صفحه:353-362

  tick  طراحی و تحلیل یک مکانیزم یک درجه آزادی برای پای ربات قورباغهای و شبیهسازی شنا-کردن بر اساس حرکت طبیعی قورباغه - صفحه:363-370

  tick  بهینه‌سازی هندسی جریان مغشوش درون دیفیوزرهای حلقوی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و مدل‌سازی تقریبی - صفحه:371-384

  tick  بررسی تاثیر مقیاس کوچک بر کمانش نانوحلقه ها - صفحه:385-391

  tick  مطالعه تجربی و عددی فروریزش پوسته‌‌های مخروطی جدار نازک تحت بار دینامیکی محوری - صفحه:392-402

  tick  ارزیابی دینامیک یک موتور سوخت مایع معین به‌ کمک مدل‌سازی ریاضی غیرخطی و تعیین مدل فرکانسی آن به‌ روش توابع توصیفی - صفحه:403-414

  tick  شبیه‌سازی غیرخطی ناپایداری انگشتی لزج سیال غیر‌نیوتنی در محیط متخلخل ناهمسانگرد - صفحه:415-425

  tick  مطالعه عددی توزیع تنشهای پسماند در فرایند غلتکزنی عمیق آلومینیوم 7075 - صفحه:426-434
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved