>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی مکانیک مدرس   
سال:1394 - دوره:15 - شماره:1


  tick  کنترل سیستم سروونیوماتیک بر پایه رویت همزمان فشار دو طرف سیلندر توسط رویتگر بهره بالا - صفحه:1-10

  tick  بررسی عملکرد زره چند لایه سرامیک - اپوکسی، در برابر ضربه سرعت بالا به روش اجزا محدود - صفحه:11-20

  tick  بررسی اثرات پارامترهای هندسی و فیزیکی مهم بر ارتعاشات آزاد و نیروی ضربه برای ورق ساندویچی با هسته انعطاف‌پذیر هوشمند - صفحه:21-30

  tick  بررسی تجربی و شبیه سازی اجزا محدود متمرکزکننده استوانه ای-مخروطی- استوانه ای با سطح مقطع دایره ای شکل: بکارگیری در فرآیند اصطکاک لغزشی به همراه ارتعاشات آلتراسونیک - صفحه:31-38

  tick  بررسی مکانیزم مولکولی جلوگیری از تشکیل توده‌های بتا-آمیلویید توسط پنتا-پپتاید به روش شبیه‌سازی داکینگ و دینامیک مولکولی - صفحه:39-48

  tick  تحلیل فلاتر بال هواپیما و جرم خارجی متصل به آن به‌صورت الاستیک - صفحه:49-58

  tick  طراحی و مدل‌سازی دسته موتور هیدرولیکی فعال برای کاربرد خودرو با بهره‌‌گیری از الگوریتم کنترل وفقی Fxlms - صفحه:59-66

  tick  بررسی تاثیر رفتار غیر‌خطی ماده بر توزیع بار در اتصالات کامپوزیتی تک لبه چند‌ردیفه - صفحه:67-74

  tick  بررسی تجربی و عددی جذب انرژی و تغییر شکل لوله های جدار نازک تو خالی و توپر با هندسه مقاطع دایره و مربع تحت بار ضربه ای عرضی - صفحه:75-83

  tick  مطالعه تجربی زبری سطح و عرض پلیسه در فرآیند میکروفرزکاری آلیاژ تیتانیوم - صفحه:84-90

  tick  ارایه مدلی برای ضریب هدایت حرارتی موثر نانوسیال: تاثیر لایه بین سطحی و توزیع غیریکنواخت اندازه نانوذرات - صفحه:91-98

  tick  اثرات توزیع منظم و اتفاقی نانوذرات سیلیکا بر خواص ترمو-الاستیک و ویسکوالاستیک نانوکامپوزیت های زمینه پلیمری- مطالعه میکرومکانیکی - صفحه:99-107

  tick  بررسی تحلیلی و تجربی نیروی برشی در تراش‌کاری به کمک پلاسمای فولاد سخت‌شده - صفحه:108-116

  tick  بررسی عددی تاثیر سطح مقطع تزریق جریان ثانویه بر میزان چرخش زاویه بردار نیرو در نازل‌های دارای دو گلوگاه - صفحه:117-125

  tick  تاثیر تعداد پاس‌ها برریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم Az31c در فرایند فشار در کانال زاویه‌دار لوله‌ای (Tcap) در دمای 300 درجه سانتی‌گراد - صفحه:126-130

  tick  بررسی جذب انرژی ارتعاشی از یک تیر غیرخطی تیموشنکو تحت تحریک تکیه‌گاهی با کمک سیستم برداشت انرژی مغناطیسی - صفحه:131-140

  tick  اثر معیارهای تسلیم پیشرفته Bbc2003، Yld2004و Bbc2008 بر منحنی‌های شکل‌پذیری با مدل‌های مارسینیاک-کوزینسکی، گلویی پخشی سوییفت و گلویی موضعی هیل - صفحه:141-150

  tick  جبران سازی لغزش رخ‌داده در گرفتن اجسام توسط پنجه ربات - صفحه:151-162

  tick  بررسی عددی عملکرد آیرودینامیکی مقطع جدید پره توربین بادی مگنوس - صفحه:163-172

  tick  تحلیل تاثیر حضور سرنشین بر ارتعاشات آشوبناک مدل غیرخطی خودروی کامل - صفحه:173-184

  tick  بررسی تجربی نفوذ شبه استاتیکی نفوذ کننده با هندسه‌های مختلف، درون چندلایه کامپوزیتی شیشه اپوکسی - صفحه:185-193

  tick  ارزیابی تاثیرات نحوه چیدمان لایه های یک لباس متخلخل بر انتقال حرارت و جرم از بدن در شرایط سرما - صفحه:194-202

  tick  بررسی تجربی انتقال حرارت جابجایی اجباری در کانال متخلخل با تولید حرارت داخلی - صفحه:203-210

  tick  تحلیل ترموالاستوپلاستیک پوسته استوانه‌ای جداره ضخیم از جنس مواد مدرج تابعی برپایه قانون جریان پرانتل-راس - صفحه:211-218

  tick  بررسی تجربی و عددی خیز ماکزیمم ورق‌های دایروی آلومینیومی در برابر انفجار در هوا - صفحه:219-226

  tick  تخمین انحنای ابرهای نقاط با استفاده از انحنای چتری - صفحه:227-235

  tick  تخمین بهینه ضرایب مدل سیگنال فراصوتی با ترکیب الگوریتم‌های بهینه‌سازی گروه ذرات و گوس-نیوتن - صفحه:236-244

  tick  بهینه‌سازی زبری سطح در فرایند استریولیتوگرافی - صفحه:245-256

  tick  ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم چندحالتی برمبنای آنالیز درخت خطا - صفحه:257-266

  tick  تعیین میدان تنش در اطراف تونل های دایروی شکل همراه با لاینینگ بتنی با استفاده از توابع پتانسیل مختلط - صفحه:267-276

  tick  بررسی تاثیرات طول میدان محاسباتی در شبیه سازی عددی تراک گازی - صفحه:277-284

  tick  بررسی ارتعاشات گذرای غیرخطی و نوسانات چرخه ی حد صفحات ساندویچی کامپوزیتی با لایه ی سیال الکتروریولوژیکال - صفحه:285-293

  tick  مدل‌سازی و شبیه‌سازی دینامیکی حرکت نانوذرات در محیط های مختلف با استفاده از نانوربات Afm - صفحه:294-300

  tick  روشی برای جانمایی حفره‌های قالب‌های اکستروژن تخت چند سوراخه به منظور کاهش اعوجاج پروفیل‌های خروجی - صفحه:301-309

  tick  تاثیر پارامترهای هندسی تیرک‌های مختلف بر نیرو و زمان بحرانی منیپولیشن میکرو/نانوذرات با استفاده از روش آنالیز حساسیت ای-فست - صفحه:310-316

  tick  بهبود روانکاری در فرآیند کشش عمیق با استفاده از افزودنی نانو‌ذرات - صفحه:317-322

  tick  بررسی آزمایشگاهی عدم تشابه انتقال حرارت و انتقال ممنتوم در لایه مرزی تحریک شده به کمک روش طراحی آزمایش - صفحه:323-331

  tick  مکان هندسی مناسب برای نصب کرنش سنج به منظور تعیین تنش های پسماند اطراف سوراخ کارسرد شده - صفحه:332-338

  tick  طراحی پیکره‌بندی و بهینه‌سازی طراحی جانمایی در ماهواره‌های مدار زمین آهنگ - صفحه:339-351

  tick  روش معکوس نوین برای تعیین خواص تک‌لایه کامپوزیتی از یک کامپوزیت لایه‌ای - صفحه:352-360

  tick  تعیین یک رابطه عمومی برای درنظرگیری رشد چگالی ترک ماتریسی و جداشدگی ﺑین ﻻیهﺍی در مواد مرکب متعامد تحت بارگذاری محوری براساس مدل تاخیر برش ارتقاﻳافته - صفحه:361-370

  tick  بررسی تجربی استوانه های مشبک تحت بارگذاری ضربه ای به عنوان جاذب انرژی - صفحه:371-378

  tick  مطالعه عددی اثرات میدان‌های مغناطیسی بر جریان نانوسیال مغناطیس شونده غیرنیوتونی دارای هدایت الکتریکی در یک کانال عمودی - صفحه:379-389

  tick  مقایسه تاثیر سطوح تسلیم مختلف در پیش‌بینی نمودار حد شکل‌دهی آلیاژ Ti64 تیتانیوم - صفحه:390-396

  tick  بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی و متالورژیکی ورق سه لایه آلومینیوم /فولاد/ آلومینیوم - صفحه:397-402

  tick  بررسی عددی جریان جوشش اجباری نانوسیال آب/اکسید آلومینیوم در یک کانال عمودی - صفحه:403-411

  tick  کالیبراسیون پارامترهای ویبال در رویکرد موضعی مکانیک شکست با استفاده از داده-های شکست ترد نمونه‌های خمش سه نقطه - صفحه:412-418
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved