>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی مکانیک مدرس   
سال:1394 - دوره:15 - شماره:5


  tick  مدل‌سازی دینامیکی و کنترل غیرخطی تطبیقی پرواز مسیکوپتر - صفحه:1-12

  tick  طراحی سه بعدی مسیر بهینه ی پروازی مقید برای یک ربات پرنده ی چهارپره شش درجه آزادی جهت کاربردهای ترافیک شهری - صفحه:13-24

  tick  بکارگیری تیوری های تغییرشکل و نموی پلاستیسیته درتحلیل کمانش دینامیکی ورق مستطیلی الاستوپلاستیک - صفحه:25-33

  tick  تحلیل انرژی استفاده از نمای دو پوسته دارای مواد تغییر فاز دهنده در یک ساختمان بلند مرتبه در شرایط اقلیمی تهران - صفحه:34-40

  tick  دسته بندی عیوب در ورق و لوله توسط امواج هدایت ‌شده فراصوت به کمک تبدیل موجک و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان - صفحه:41-48

  tick  طراحی رویت گر و کنترل‌گر غیرخطی تحت شبکه برای سیستم کنترل وضعیت ماهواره مدار پایین زمین - صفحه:49-59

  tick  طراحی و تحلیل آیرودینامیکی یک بال شکل‌پذیر به همراه عملگر آلیاژ حافظه‌دار - صفحه:60-70

  tick  روش نوین طراحی اولیه سامانه‌ تغذیه موتور سوخت مایع سرمازا با تکیه بر الگوریتم‌های بهینه‌سازی گرادیانی و تکاملی - صفحه:71-80

  tick  بررسی تجربی پایدارسازی سوسپانسیون حاوی میکروذرات زیرکونیا با استفاده از روش ‌‌هاله نانوذرات - صفحه:81-88

  tick  توسعه روش شبکه بولتزمن-رویکرد حجم محدود بر مبنای ایده تابع دایروی در شبیه‌سازی جریان تراکم پذیر غیر لزج در دستگاه منحنی ‌الخط - صفحه:89-100

  tick  بررسی ارتعاشات آزاد نانوتیر اویلر-برنولی ویسکوالاستیک کسری - صفحه:101-107

  tick  مطالعه تجربی جذب آب و خواص سایشی نانو کامپوزیت‌های Pa6/Caco3 - صفحه:108-114

  tick  بررسی اثر پیش‌بار بر رفتار دینامیکی خطی و غیرخطی یاتاقان ژورنال غیرمُدور دو لُب با روانکار میکروپلار - صفحه:115-126

  tick  توسعه یک روش بدون شبکه مرتبه بالا ضمنی برای جریان‌های تراکم‌پذیر غیرلزج - صفحه:127-136

  tick  بررسی سیستم سرمایش ترکیبی کانال زیرزمینی هوا و خنک‌کننده تبخیری مستقیم و ارزیابی عملکرد آن - صفحه:137-144

  tick  مطالعه بر هم‌کنش سیال و سازه به منظور بررسی اثرات جنس و ضخامت اجزای پره‌ی توربین بادی محور افقی سایز کوچک بر تغییر شکل پره - صفحه:145-152

  tick  پیش‌بینی شکست استخوان ران با استفاده از روش اجزا محدود خطی از طریق تصاویر برش‌نگاری کمی رایانه‌ای (Qct) - صفحه:153-158

  tick  شبیه‌سازی کوپل شکل‌دهی الکترومغناطیسی لوله توسط نرم‌افزارهای انسیس و الاسداینا و مقایسه با نتایج تجربی - صفحه:159-164

  tick  حلّ تحلیلی محاسبه توزیع تنش اطراف گشودگی مثلثی برای صفحات همسانگرد محدود تحت بارگذاری درون‌صفحه‌ای - صفحه:165-175

  tick  شبیه‌سازی دینامیک مولکولی تاثیرات مشخصات فیزیکی سطح بر جریان سیال در ابعاد نانو - صفحه:176-184

  tick  انتقال‌پذیری پارامترهای ویبال رویکرد موضعی مکانیک شکست در نمونه‌هایی با هندسه مختلف - صفحه:185-192

  tick  مطالعه منتجّه های نیرو و گشتاور پیرامون گشودگی چهارضلعی در چندلایه‌های نامتقارن - صفحه:193-204

  tick  تحلیل اگزرژی، اگزرژی- اقتصادی و بهینه‌سازی یک سیکل تولید همزمان تحت مدل دینامیکی تابش خورشیدی با الگوریتم ژنتیک - صفحه:205-216

  tick  اثرات فاز میانی بر خواص مکانیکی مواد مرکب با توزیع اتفاقی الیاف تحت بارگذاری خارج از محور - صفحه:217-226

  tick  بررسی اجکتور هندسه متغیر در چرخه تبرید اجکتوری با سیال عامل R600a به منظور تعیین هندسه بهینه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی - صفحه:227-237

  tick  فرکانس تشدید محیط آکوستیکی بین دو کره ناهم‌مرکز - صفحه:238-244

  tick  تحلیل غیرخطی تغییرشکل استاتیکی و فرکانس طبیعی میکروتیر یکسر درگیر دولایه تحت تحریک الکترواستاتیک با هدف یافتن ترکیب بهینه - صفحه:245-253

  tick  بهینه‌سازی فنی اقتصادی سیستم تولید همزمانCchp با تکیه بر نقش ارزش زمانی پول در دوره بازگشت سرمایه - صفحه:254-260

  tick  تحلیل سازه تنسگریتی تحت بار دینامیکی با استفاده از روش فضای حالت - صفحه:261-268

  tick  توسعه فرآیند اصطکاکی اغتشاشی بهبود یافته جهت توزیع نانولوله های کربنی چند دیواره در ماتریس نایلون 6 - صفحه:269-278

  tick  اثر ناهمسانی جنس پیوند و شریان میزبان بر پیوند بای پس انتها به پهلو - صفحه:279-286

  tick  کمی‌سازی عدم قطعیت مدل‌های آشفتگی Rans برای جریان سیال غیرنیوتنی توانی - صفحه:287-294

  tick  بررسی عوامل موثر بر راندمان توربین محور عمودی داریوس به روش آیرودینامیکی - صفحه:295-301

  tick  بهینه‌سازی ابعاد و طراحی بهینه مسیر یک ربات جراح - صفحه:302-308

  tick  بررسی خروج از خط خودرو ریلی سرعت بالا در مسیر قوسی شکل با جابجایی طولی - صفحه:309-318

  tick  بهینه‌سازی فرایند تطابق چندین ابر نقاط با استفاده از الگوریتم جدید ترکیبی جستجوی گرانشی و نلدر-‌‌ مید - صفحه:319-328

  tick  پایدار‌سازی گرادیان جاذبه وضعیت ماهواره با بوم طول‌متغیر در مدار دایره‌ای - صفحه:329-340

  tick  مطالعه تجربی پایدارسازی یک شعله غیرپیش‌آمیخته آشفته با محیط متخلخل - صفحه:341-349

  tick  تحلیل تجربی اثر عملیات حرارتی و میزان تغییر شکل بر نحوه اتصال فولاد- آلومینیم در فرآیند اتصال چرخشی سرد - صفحه:350-356

  tick  بررسی تجربی و ارایه مدل برای پیش‌بینی رفتار تراکم پودرهای فلزی و سرامیکی تحت بار ضربه‌ای - صفحه:357-366

  tick  یک روش معکوس برای تعیین ثابتهای الاستیک مواد اورتوتروپیک، مونوکلینیک و غیر همسانگرد سه بعدی - صفحه:367-376

  tick  افت فشار و انتقال حرارت جریان نانوسیال آب/اکسید تیتانیوم درون کانال دایره‌ای، مربعی و مستطیلی - صفحه:377-382

  tick  شبیه‌سازی پدیده آوالیاسانی حباب با کمک روش شبکه بولتزمن - صفحه:383-391

  tick  تاثیر پارامترهای برشی و دامنه ارتعاش بر نیروی برشی در کنارتراشی ارتعاشی آلیاژ آلومینیم Al7022 - صفحه:392-396

  tick  شناسایی سیستم های هایبرید آفین تکه ای خطی با استفاده از شبکه عصبی آدلاین - صفحه:397-404

  tick  تاثیر زیست‌دیزل سویا بر عملکرد و آلایندگی موتور اشتعال تراکمی سریع - صفحه:405-411

  tick  تاثیر عوامل اساسی در جمع شوندگی کرنش در لوله های زانویی تحت فشار در اثر ممان‌های تناوبی - صفحه:412-418

  tick  طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری ضریب هدایت حرارتی و اندازه‌گیری ضریب هدایت حرارتی یک نمونه نانوسیال مغناطیسی - صفحه:419-422
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved