>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی مکانیک مدرس   
سال:1394 - دوره:15 - شماره:6


  tick  بررسی رفتار دینامیکی کامپوزیت‌های تک جهته با استفاده از مدل پلاستیسیته تک پارامتری - صفحه:1-6

  tick  مطالعه تجربی و عددی اثرات تجمیع یخ بازگشتی بر روی عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل Naca23012 - صفحه:7-15

  tick  مدل‌سازی و پیش‌بینی میزان انرژی مصرفی در صنایع غذایی و فراوری کشور به روش شبکههای عصبی مصنوعی - صفحه:16-22

  tick  بررسی عددی تاثیر محرک پلاسما بر میدان جریان و ضریب انتقال حرارت در یک کانال مسطح - صفحه:23-30

  tick  تحلیل و بررسی استفاده از بلوک بر عملکرد حوضچه‌های آرامش - صفحه:31-41

  tick  بررسی تاثیر زاویه حمله پره های راهنمای ورودی و کانال برگشتی بر عملکرد کمپرسور دومرحله ای با شبیه سازی یک بعدی - صفحه:42-50

  tick  پاسخ تحلیلی تنش و تغییر مکان در نیم فضای ناهمگن متقارن محوری تحت اثر بار متمرکز عمود بر سطح - صفحه:51-57

  tick  ارزیابی نتایج کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای تقویت‌شده بر اساس تحلیل‌های المان‌محدود و مقایسه آنها با مقادیر حاصل از رابطه تحلیلی - صفحه:58-68

  tick  طراحی مسیر بهینه برای یک ربات دوپا با به کار گرفتن پنجه فعال و پاشنه - صفحه:69-80

  tick  بررسی عددی و تجربی اثر مولدهای ورتکس بر جریان حول مدل بدنه بدون ملحقات سابوف - صفحه:81-90

  tick  مدل‌سازی عددی انتقال حرارت جابه‌‌جایی داخلی سیال مغناطیسی تحت میدان مغناطیسی منقطع و فرکانس‌های زمانی متفاوت - صفحه:91-98

  tick  بررسی آزمایشگاهی خنک‌کاری گذاری سیال داخل یک مخزن استوانه‌ای توسط جریان نانوسیال آب- اکسید مس - صفحه:99-106

  tick  مطالعه ی تجربی حد شکلپذیری آلیاژ تیتانیوم در فرآیند شکلدهی نموی گرم ورق - صفحه:107-114

  tick  شبیه‌سازی تقطیر بخار بر روی صفحه تخت با استفاده از روش لتیس بولتزمن - صفحه:115-122

  tick  بررسی عددی و تجربی اثر میزان هم پوشانی اولیه و ثانویه بر عملکرد توربین بادی ساونیوس - صفحه:123-131

  tick  مدلسازی ترمودینامیکی یک واحد توان کمکی مجهز به پیلسوختی اکسید جامد لولهای با کاربرد در سیستمهای پیشرانش هوایی - صفحه:132-144

  tick  بررسی تجربی، تحلیلی و عددی عملکرد استاتیکی یک موتور الکتریکی ملخی با کاربرد در یک پهپاد سبک - صفحه:145-156

  tick  اثر سطح مقطع قطعه کار بر خواص مکانیکی تیتانیم خالص تجاری تولید شده به روش پرس‌کاری در کانال های هم مقطع زاویه دار - صفحه:157-166

  tick  شبیه سازی عددی تاثیرات نانوسیال و مرز های جریان در انتقال حرارت جابجایی طبیعی در حضور میدان مغناطیسی به روش شبکه بولتزمن - صفحه:167-178

  tick  تحلیل پسا فلاتر بالک دوبعدی مافوق صوت با ضخامت متغیر با اثرات لقی، سفتی و میرایی چرخشی و انتقالی غیرخطی - صفحه:179-189

  tick  تشخیص موقعیت منبع صدا در صفحات به وسیله ی حس‌گرهای صوتی ارزان قیمت - صفحه:190-196

  tick  حل معادله دو‌بعدی پخش- واکنش ماندگار با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس‌شده - صفحه:197-208

  tick  بررسی جریان جابجایی آزاد همراه با تابش برای محیط داخل یک حفره مثلثی با استفاده از روش المان طبیعی (Nem) - صفحه:209-220

  tick  بررسی کارآیی مدل‌های مختلف در شبیه‌سازی عددی عملکرد یک میکرو توربین آبی اگنیو - صفحه:221-230

  tick  بررسی تحلیلی ضربه سرعت بالا بر روی پانل های ساندویچی با هسته فوم و رویه های آلومینیومی - صفحه:231-239

  tick  حل مسایل غیرخطی الاستیک در محدوده تراکمناپذیری با استفاده از روش تحلیل ایزوژیومتریک - صفحه:240-248

  tick  بررسی توزیع تنش اطراف گشودگی دایره ای در ورق ناهمگن تحت بارگذاری درون صفحه ای - صفحه:249-256

  tick  تحلیل پایداری کنترل ادمیتانس سیستم سرونیوماتیک توانبخش پا - صفحه:257-268

  tick  بررسی و بهینه‌سازی تاثیرات هندسه موانع صوتی جهت کنترل نویز فرودگاه - صفحه:269-277

  tick  معرفی تعریف عدد ناسلت مناسب برای جریان سیال در یک لوله با ماده متخلخل جزیی - صفحه:278-286

  tick  آنالیز حساسیت چرخه های مایع سازی گاز طبیعی با کاربری قله سایی نسبت به متغیرهای محیطی و عملیاتی - صفحه:287-298

  tick  تحلیل استاتیک تیرکامپوزیتی با در نظر گرفتن اثرات برشی و استفاده از توابع چندجمله‌ای در روش کاهش ابعاد - صفحه:299-308

  tick  ملاقات زمان-بهینه زباله فضایی با بهره گیری از سامانه تدر الکترودینامیک - صفحه:309-317

  tick  تخمین سایش ابزار درتراشکاری با روش سری زمانی غیر ایستا - صفحه:318-326

  tick  بررسی آزمایشگاهی اثر سرعت و زبری روی جوشش جریانی مادون سرد - صفحه:327-334

  tick  اعمال روش سوراخکاری مرحله‌ای برای اندازه‌گیری تنش‌های پسماند غیریکنواخت در کامپوزیت‌های لایه‌ای الیاف- فلز - صفحه:335-345

  tick  بررسی تحلیلی و تجربی پارامترهای موثر بر ریز‌ساختار سیم منیزیمی تولید شده به روش اکستروژن اصطکاکی اغتشاشی - صفحه:346-352

  tick  یک سیستم کنترل رول فعال مقاوم برای بهبود پایداری واژگونی خودروی مفصلی حامل سیال - صفحه:353-364

  tick  مطالعه آزمایشگاهی عمق نفوذ و نحوه توزیع حباب‌های تشکیل شده ناشی از حرکت افقی یک جت سیال عمودی - صفحه:365-375

  tick  مطالعه رفتار پرکولیشن خواص مکانیکی نانوکامپوزیتهای پلیمری تقویت شده با نانوذرات با استفاده از مدلسازی میکرومکانیکی سهبعدی - صفحه:376-382

  tick  بررسی تجربی الگوهای جریان دوفازی گاز - مایع در لوله‌های عمودی رو به بالا با قطر میانی - صفحه:383-392

  tick  کنترل واماندگی دینامیکی یک بالواره با عدد رینولدز پایین به کمک یک تیغه کنترل‌ کننده حباب جدایش - صفحه:393-401

  tick  ارزیابی پارامترهای آزمون نشر فرا آوایی با روش فازی در مواد مرکب هیبرید چند لایه - صفحه:402-408

  tick  کاربرد میراگرهای نامتقارن غیرخطی در طراحی بهینه پارامترهای سیستم تعلیق غیرفعال خودرو تحت تحریک اتفاقی جاده - صفحه:409-418
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved